Wydarzenia - Senat RP

Debata "Mosty na Wschód"
"Jak polskie organizacje pozarządowe mogą wspierać młode demokracje"

18 września 2009 r. w Senacie, pod patronatem marszałka Senatu, z okazji Międzynarodowego Dnia Demokracji odbyła się debata "Mosty na Wschód. Jak polskie organizacje pozarządowe mogą wspierać młode demokracje" Senackie spotkanie zorganizowano we współpracy ze stowarzyszeniem polskich organizacji pozarządowych Grupą Zagranica.

Otwierając debatę, wicemarszałek Marek Ziółkowski stwierdził, że istnienie i działalność organizacji pozarządowych stanowią istotny element budowania zarówno demokracji, jak i społeczeństwa obywatelskiego. "Wierzę, że w ten sposób należy budować demokrację, w sposób zdecentralizowany, oddolny" - dodał.

Działalność polskich organizacji społecznych na Wschodzie przedstawił Jacek Michałowski z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Przypomniał, że działania na Wschodzie były inicjowane 20 lat temu przez instytucje funkcjonujące w konspiracji i półjawnie, m.in. Komitet Helsiński, Solidarność Polsko-Czesko-Słowacką i Kartę. W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych zaczęły powstawać organizacje, jednym z głównych celów których była współpraca ze Wschodem. Większość działa do dziś. Obecnie na Wschodzie regularnie funkcjonuje 50 polskich organizacji pozarządowych, przede wszystkim na Ukrainie, Białorusi, w Gruzji, Mołdowie, na Bałkanach i w Azji Środkowej. Organizacje te oferują zarówno pomoc rozwojową, jak i humanitarną. Środki na swoją działalność pozyskują m.in. z budżetu Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Następnie odbył się panel dyskusyjny "Aktywność polskich organizacji w regionie. Jak i co dalej po 20 latach? Perspektywy, kierunki, możliwości". Poprowadziła go wiceprezes Fundacji "Edukacja dla Demokracji" Justyna Janiszewska, a wzięli w nim udział m.in.: przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Andrzej Person, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Borkowski i prezes Stowarzyszenia "Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne" Paweł Kazanecki.

Dyskusję podsumował wicemarszałek M. Ziółkowski. Jego zdaniem, organizacje potrzebują nie tylko stabilizacji finansowej, wieloletnich programów, ale i entuzjazmu, pewnej dozy szaleństwa. Wicemarszałek opowiedział się też za współpracą samorządów lokalnych i budowaniem przez nie wielokulturowych małych ojczyzn.

Debacie towarzyszyła wystawa plakatów organizacji pozarządowych, promujących postawy obywatelskie, przede wszystkim związanych z działaniami międzynarodowymi, ukierunkowanymi na Wschód.