Wydarzenia - Senat RP

Wizyta ministra spraw zagranicznych Armenii

Bogdan Borusewicz marszałek Senatu RP pozytywnie ocenił rozwój stosunków polsko-armeńskich podczas spotkania we wtorek 17 lutego 2009 roku z Edwardem Nalbandianem ministrem spraw zagranicznych Republiki Armenii.

Marszałek zaznaczył, że Polska docenia znaczenie Armenii dla rozwoju gospodarczego i zachowania stabilności politycznej na terenie Kaukazu Południowego. Wyraził zadowolenie z demokratyzacji i stabilizacji w Armenii.

Szef armeńskiego MSZ podkreślił, że jego kraj zainteresowany jest intensyfikacją kontaktów z Polską, rozwojem współpracy gospodarczej, rozwojem bezpośredniej współpracy między przedsiębiorcami polskimi i armeńskimi. Dodał, że w Armenii z zadowoleniem przyjęto inicjatywę Partnerstwa Wschodniego. Minister zadeklarował chęć wzięcia udziału w Partnerstwie. Dodał, że integracja z UE pozostaje priorytetem Armenii.

W opinii marszałka Borusewicza Partnerstwo Wschodnie umożliwi szersze kontakty Armenii z Unią Europejską i będzie służyć rozwojowi ekonomicznemu tego kraju i całego regionu. Może też przyczynić się do przyspieszenia transformacji społeczno-ekonomicznej Armenii. Marszałek zaoferował współpracę we wszystkich dziedzinach. Dodał, że Polska może służyć Armenii swoim doświadczeniem z okresu transformacji gospodarczej i politycznej, a także doświadczeniem 5 lat członkostwa w UE.

Minister poinformował, że obecnie Armenia dąży do stabilizacji stosunków z Turcją. Pragnie nawiązać stosunki dyplomatyczne z tym krajem. Według ministra Armenia chętnie współpracuje z Radą Europejską i Komisją Europejską. Przyjmie pomoc w różnych dziedzinach, w reformowaniu władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, dlatego też bardzo ważna jest, zdaniem ministra, wymiana parlamentarna.

Politycy rozmawiali ponadto o sytuacji na Kaukazie. Armeński minister podkreślił, że na konflikcie rosyjsko-gruzińskim Armenia dużo straciła i opowiedział się za pokojowym rozwiązywaniem konfliktów.

Rozmawiano także o rozwiązaniach przyjętych w Armenii po protestach opozycji w marcu 2008 roku.