Wydarzenia - Senat RP

Depesza Kondolencyjna Marszałka Senatu

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz w związku z tragicznym w skutkach trzęsieniem ziemi w Japonii 11 marca 2011 r. na ręce przewodniczącego Izby Radców Parlamentu Japonii J.E. Takeo Nishioki przesłał depeszę kondolencyjną następującej treści:

"Głęboko wstrząśnięty wiadomościami o tragicznym w skutkach trzęsieniu ziemi i wywołanymi przez nie katastrofalnymi falami tsunami, pragnę złożyć Panu Przewodniczącemu, w imieniu własnym oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, a także w imieniu moich rodaków kondolencje i wyrazy współczucia z powodu ogromnej tragedii jaka dotknęła Japonię i jej mieszkańców.

Pragnę zapewnić Pana Przewodniczącego, że w tych trudnych chwilach łączymy się w smutku i bólu z Rodzinami i najbliższymi tragicznie zmarłych oraz ze wszystkimi, których dotknęła ta tragedia.

Proszę przyjąć, Panie Przewodniczący, wyrazy mojego najgłębszego współczucia i wsparcia."