Wydarzenia - Senat RP

Spotkanie opłatkowe w Senacie

16 grudnia 2010 r., w przerwie obrad 67. posiedzenia Senatu, odbyło się spotkanie opłatkowe senatorów i pracowników Kancelarii Senatu z udziałem duszpasterza parlamentarzystów ks. Pawła Powierzy.

Uroczystość rozpoczęła się od wręczenia przez harcerzy Betlejemskiego Światła Pokoju marszałkowi Senatu. Jest to coroczna harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei. Co roku jest ono przywożone z Betlejem do Wiednia, gdzie w katedrze przekazywane jest skautom z sąsiednich krajów. W Polsce akcję tę od 1991 r. prowadzą harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego, którzy odbierają Betlejemskie Światło Pokoju od skautów słowackich na przejściu granicznym Łysa Polana w Tatrach i przekazują je również do wschodnich sąsiadów - do Rosji, na Litwę, Ukrainę i Białoruś.

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz podziękował harcerzom za przyniesienie do Senatu Betlejemskiego Światła Pokoju, a duszpasterzowi parlamentarzystów za wygłoszenie Słowa Bożego. "Betlejemskie Światło Pokoju oznacza ciepło, uspokojenie i dobrą nowinę Będziemy te święta spędzać w dobrym nastroju, bo to są dobre święta, które nas wszystkich jednoczą" - powiedział. Podziękował senatorom i pracownikom Kancelarii Senatu za przybycie na uroczystość, życząc wszystkim dobrych, rodzinnych, pięknych i pogodnych świąt, bliskich wszystkim Polakom.

Przy wtórze kolęd śpiewanych przez chór Alla Polacca przy Teatrze Wielkim i Operze Narodowej pod dyrekcją Sabiny Włodarskiej uczestnicy spotkania dzielili się opłatkiem.