Wydarzenia - Senat RP

Finał konkursu "Sołtys Roku 2008"

Pod patronatem marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza, z inicjatywy senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz redakcji "Gazety Sołeckiej" i Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, 21 kwietnia 2009 roku zorganizowano w Senacie finał konkursu "Sołtys Roku 2008" oraz konferencję na temat "Fundusz Sołecki - zadania i szanse".

Konferencję pt. "Perspektywy polskiego mleczarstwa w kontekście zmian Wspólnej Polityki Rolnej" zorganizowała senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zdaniem senatora Jerzego Chróścikowskiego przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku z decyzjami podjętymi na unijnym forum w listopadzie 2008 restrukturyzacja polskiej branży mleczarskiej jest nieunikniona i należy zastanowić się nad perspektywami rozwoju mleczarstwa, przyszłością tzw. systemu kwotowania w UE, a także nad możliwościami wykorzystania środków unijnych i sposobami promocji polskich produktów mleczarskich.

Otwierając spotkanie marszałek Bogdan Borusewicz podkreślił, że aktywność sołtysów, ich działalność to jeden z najważniejszych elementów naszej demokracji. Zdaniem marszałka ważne jest, ze istnieje tak duża grupa ludzi chętnych do pracy na rzecz sąsiadów, własnej wsi czy wsi okolicznych. Marszałek zapewnił, ze Senat wspiera inicjatywy społeczne, otwarty jest na kontakty i współpracę ze wszystkimi szczeblami samorządów. Z inicjatywy Senatu uchwalony został Fundusz Sołecki, który z pewnością ułatwi podejmowanie lokalnych przedsięwzięć.

Marszałek Borusewicz wyraził nadzieję, że zaangażowanie mieszkańców wsi stanie się przykładem dla rad dzielnic w miastach, których aktywność ciągle nie jest na miarę potrzeb tych środowisk.

W VII edycji konkursu tytułem "Sołtys Roku 2008" uhonorowano 12 osób: Barbarę Czachurę z Gruszczyna w gminie Swarzędz, Zdzisława Dmytrarza z Stanowic w gminie Strzegom, Wiesława Klimasa z Bukowa w gminie Mogilany, Barbarę Kobylarz z Mokrego w gminie Radzymin, Ryszarda Kopczyka z Niebocka w gminie Dydnia, Danutę Łabędzką z Skorochowa w gminie Nysa, Stefana Madeja z Kudrowic w gminie Pabianice, Zbigniewa Peryta z Turzych Rogów w gminie Łuków, Marka Rzepkę z Obręcznej w gminie Sadowie, Beatę Tomczak ze Światnik w gminie Mosina, Małgorzatę Wojakowską-Żeglińska z Czarnowa w gminie Konstancin-Jeziorna, Bogdana Żabińskiego z Niestkowa w gminie Ustka.

Ponad to Kapituła Konkursu wyróżniła Bernarda Wylęgałę z Izdebna w gminie Sieraków, który funkcję sołtysa sprawuje od 53 lat.

W konferencji na temat funduszu sołeckiego, którą prowadził senator Stanisław Jurcewicz, wiceprzewodniczący senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej wzięli udział posłowie, senatorowie, a także sołtysi laureaci.

Referaty wygłosili: Tomasz Siemoniak, sekretarz stanu w MSWiA, Marek Wójcik, dyrektor biura Związku Powiatów Polskich oraz senator Ireneusz Niewiarowski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.

Oceniając Ustawę o funduszu sołeckim podkreślano, że sprzyja ona tworzeniu wspólnot wiejskich, a tym samym działaniom na rzecz podnoszenia jakości życia na wsi i to nie tylko w wymiarze materialnym. Z doświadczeń KSS wiadomo, że małe pieniądze inicjują niekiedy przedsięwzięcia dużej wartości.

Wrażano też nadzieję, że przyjęta ustawa jest pierwszym krokiem w uprzedmiotowieniu sołectw.