Wydarzenia - Senat RP
 

Konferencja Przewodniczących Parlamentów UE w Brukseli

4-5 kwietnia 2011 r. w Brukseli, w siedzibie parlamentu belgijskiego, odbyła się konferencja przewodniczących parlamentów Unii Europejskiej poświęcona przyszłości międzyparlamentarnej kontroli Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB) oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO). Polski parlament reprezentowali marszałkowie Sejmu i Senatu Grzegorz Schetyna i Bogdan Borusewicz. Gospodarzami konferencji byli przewodniczący Izby Reprezentantów Królestwa Belgii Andre Flahaut i przewodniczący belgijskiego Senatu Danny Pieters.

Podczas poprzedniego spotkania przewodniczących parlamentów UE w Sztokholmie (14-15 maja 2010 r.) parlamentarnej prezydencji belgijskiej powierzono zadanie wypracowania propozycji kontroli WPBiO oraz WPZiB i przedstawienia jej podczas kolejnego spotkania, w 2011 r.

Na konferencji w Brukseli przewodniczący parlamentów UE zdecydowali o powołaniu międzyparlamentarnej konferencji dotyczącej WPZiB oraz WPBiO, składającej się z przedstawicieli parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego, w której państwa kandydujące do UE i europejscy członkowie NATO będą mieli status obserwatora. Konferencja ma się zbierać dwa razy do roku w Parlamencie Europejskim w Brukseli lub w państwie sprawującym prezydencję. Może przyjmować w drodze konsensusu niewiążące konkluzje. Na spotkania - prowadzone w ścisłej współpracy z Parlamentem Europejskim przez państwo sprawujące prezydencję - będzie zapraszany wysoki przedstawiciel UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Nie zdołano jednak osiągnąć porozumienia co do liczby członków delegacji ani co do obsługi sekretariatu.

Podczas konferencji omawiano również rolę parlamentów w monitorowaniu Europejskiej Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, kryzysu finansowego w Europie, a także jego konsekwencji dla budżetów narodowych i stabilności strefy euro. Dyskutowano też nad miejscem parlamentów i współpracą międzyparlamentarną w dziedzinie europejskiego zarządzania gospodarczego oraz na temat "semestru europejskiego", nowego systemu zarządzania polityką gospodarczą UE, wdrażanego od początku 2011 r..

Na zakończenie konferencji belgijska prezydencja konferencji przewodniczących parlamentów przedstawiła konkluzje, zawierające wszystkie zagadnienia, w których osiągnięto porozumienie. Kolejna konferencja przewodniczących parlamentów Unii Europejskiej odbędzie się 15-17 kwietnia 2012 r. w Warszawie.