Wydarzenia - Senat RP

Wystawa "Stany Zjednoczone Ameryki w polskiej historiografii i publicystyce 1764-1919"

12 stycznia 2010 r. w Senacie, z okazji 90. rocznicy nawiązania w 1919 r. stosunków dyplomatycznych między Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, została otwarta wystawa "Stany Zjednoczone Ameryki w polskiej historiografii i publicystyce 1764-1919".

Inicjatorem jej zorganizowania był senator Andrzej Person, a przygotowała ją Biblioteka Publiczna Miasta Stołecznego Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego we współpracy z Ambasadą Stanów Zjednoczonych w Polsce.

Otwierając wystawę, marszałek Bogdan Borusewicz podkreślił jej walor edukacyjny i wyraził nadzieję, że zainteresuje ona młodzież odwiedzającą Senat. Ambasador Stanów Zjednoczonych Lee Feinstein zwrócił uwagę na wspólne podstawowe wartości zawarte w konstytucji amerykańskiej i w Konstytucji 3 maja. Podkreślił też udział Polaków w walce o niepodległość Stanów Zjednoczonych.

Ekspozycja prezentuje materiały związane z polską historiografią i publicystyką poświęconą Stanom Zjednoczonym, począwszy od opinii o rewolucji amerykańskiej, a skończywszy na wiadomościach o otwarciu poselstw w stolicach obu krajów.

Na kilkudziesięciu planszach można obejrzeć m.in. reprodukcje najważniejszych aktów związanych z historią Stanów Zjednoczonych i ich polskie odpowiedniki. Dużo miejsca poświęcono także losom Polaków w Stanach Zjednoczonych - emigracji politycznej po powstaniu listopadowym i emigracji zarobkowej. Prezentowanym materiałom towarzyszy bardzo bogata ikonografia.

Wystawę można oglądać do 12 lutego 2010 r.