Wydarzenia - Senat RP

Wizyta przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Republiki Armenii

Na zaproszenie marszałka Bogdana Borusewicza, w dniach 21 i 22 kwietnia 2009 roku przebywa w Polsce delegacja Zgromadzenia Narodowego Republiki Armenii, z przewodniczącym Hovikiem Abrahamyanem.

21 kwietnia 2009 r. delegacja Zgromadzenia złożyła wizytę w Senacie RP, gości przyjął marszałek Bogdan Borusewicz.

Hovik Abrahamyan wysoko ocenił współpracę między parlamentami Polski i Armenii. Poinformował o powstaniu grupy parlamentarnej. Jej zadaniem będzie zdynamizowanie dwustronnych kontaktów parlamentarnych, które, choć nie bezpośrednio, będą miały wpływ na rozwój współpracy także w innych dziedzinach. Przewodniczący Zgromadzenia zadeklarował też gotowość Armenii do intensywniejszej współpracy gospodarczej z naszym krajem.

Hovik Abrahamyan z uznaniem wyraził się o zaangażowaniu Polski w propozycję Partnerstwa Wschodniego.

Marszałek Bogdan Borusewicz podkreślił, ze Polska jest zainteresowana dobrą współpracą z Armenią. Partnerstwo Wschodnie ułatwi wzmocnienie stabilności, oraz ożywienie kontaktów Armenii z UE, tak jak pozostałym państwom biorącym w nim udział. Zdaniem marszałka, zaangażowanie Armenii w inicjatywę Partnerstwo Wschodnie jest bardzo ważne, służyć będzie zbliżeniu z Unią, a także rozwojowi ekonomicznemu. Szczyt inaugurujący unijne Partnerstwo Wschodnie odbędzie się 7 maja w Pradze.

W rozmowie wiele uwagi poświecono stabilizacji sytuacji politycznej w regionie Kaukazu. Marszałek podkreślił, że Polska niezmiennie opowiada się za pokojowym rozwiązywaniem wszystkich konfliktów w regionie, zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego.

Odnosząc się do demonstracji i reakcji sił porządkowych, jakie miały miejsce po wyborach prezydenckich w Armenii, marszałek Borusewicz podkreślił, że Polska identyfikuje się ze stanowiskiem Rady Europy, oczekującej działań wyjaśniających przyczyny i przebieg tamtych wydarzeń.

Marszałek Borusewicz przyjął zaproszenie do złożenia wizyty w Armenii.