Wydarzenia - Senat RP

Wystawa "Uwolnić chodniki"

3 grudnia 2008 r. w gmachu Senatu, z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, została otwarta wystawa "Uwolnić chodniki", zorganizowana przez Instytut Transportu Samochodowego. Inicjatorami zaprezentowania tej ekspozycji w Senacie byli senatorowie Mieczysław Augustyn, przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Stanisław Piotrowicz, przewodniczący Komisji Praw Człowieka i Praworządności.

Senator Augustyn stwierdził, że Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych jest okazją, by na osoby niepełnosprawne spojrzeć jak na osoby równoprawne we wszystkich dziedzinach życia, w każdym miejscu i sytuacji. Senator podkreślił, że senacka wystawa przypomina, iż droga do integracji społecznej wiedzie także przez nasze trakcje komunikacyjne. Ta wystawa daje odpowiedź jak traktowani są niepełnosprawni na naszych drogach.

Otwierając wystawę marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz przypomniał, że Senat, a zwłaszcza trzy komisje: Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej oraz Praw Człowieka i Praworządności mają udział w przygotowaniu obywatelskiego projektu ustawy antydyskryminacyjnej osoby niepełnosprawne, który został przekazany premierowi w Dniu Osób Niepełnosprawnych. Senacka wystawa - jak stwierdził marszałek - jest upomnieniem się o prawa niepełnosprawnych, o usunięcie barier, które te osoby dyskryminują. Bariery te są na ulicach, na chodnikach, a także w mentalności Polaków. Jak zapewnił marszałek Borusewicz, Senat zamierza z tymi barierami walczyć.

Andrzej Wojciechowski dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego, zwrócił uwagę, że ludzie niepełnosprawni to często ofiary wypadków drogowych, a ponieważ ulec im może każdy, senacka wystawa jest ku przestrodze także osobom w pełni sprawnym. Pokazuje ona jak wiele można zrobić, by ułatwić poruszanie, poprawić bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom dróg.

Senator Stanisław Piotrowicz przypomniał, że osoby niepełnosprawne to 10 proc. światowej populacji, ok. 5,5 mln osób w Polsce. Zdaniem senatora, stosunek do osób niepełnosprawnych stanowi o naszej wrażliwości, solidarności, o naszym człowieczeństwie.

Ekspozycja składa się z 4 paneli, prezentujących m.in. dane ekonomiczne i statystyczne dotyczące osób niepełnosprawnych, a także zawierających fragmenty obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej aktów prawnych, regulujących sytuację niepełnosprawnych. Fotografie pokazywane na wystawie, wykonane w różnych miejscach Warszawy, ukazują problemy, z którymi na co dzień borykają się osoby z różnym stopniem niepełnosprawności.

W ekspozycji znalazł się też model pojazdu do transportu osób niepełnosprawnych. Micro Bus został tak skonstruowany, że jego kierowcą może być też osoba niepełnosprawna.

W przeddzień otwarcia wystawy (2 grudnia) odbyła się w Senacie konferencji "Niepełnosprawni w podróży". Jej celem było zwrócenie uwagi na problemy osób niepełnosprawnych, a także wyznaczenie kierunków zmian w obowiązującym prawie i umożliwienie dostosowania środków komunikacji do potrzeb osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych ruchowo.

Konferencję zorganizowały senackie komisje - rodziny oraz praw człowieka przy współudziale Instytutu Transportu Samochodowego, a także Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, Grupy Roboczej "Widziane z chodnika", Polskiego Związku Niewidomych, Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym oraz Polskiego Związku Głuchych. Wśród zaproszonych gości znaleźli się parlamentarzyści, przedstawiciele rządu, władz Warszawy, świata nauki i biznesu oraz reprezentanci organizacji zrzeszających osoby niepełnosprawne.