Wydarzenia - Senat RP

Spotkanie Marszałka Senatu z Korpusem Dyplomatycznym

2 lutego 2011 r. w Senacie odbyło się doroczne spotkanie marszałka Senatu Bogdana Borusewicza z korpusem dyplomatycznym akredytowanym w Polsce.

Po raz pierwszy w tradycyjnym, noworocznym spotkaniu uczestniczył nowy dziekan korpusu dyplomatycznego abp Celestino Migliore. W imieniu korpusu dyplomatycznego podziękował za zaproszenie do Senatu. Podkreślił, że korpus z uwagą przygląda się stanowieniu prawa przez Senat i wszystkim innym sferom działalności tej izby.

"Ubiegły rok był trudny dla Polski i w tych bolesnych chwilach staraliśmy się być po ludzku blisko tak z państwem polskim, jego instytucjami i całym społeczeństwem"- powiedział Celestino Miliore. Dodał, że trudne chwile budzą przejawy ludzkiej solidarności i determinacji w dążeniu do dobra. Według dziekana korpusu dyplomatycznego wyzwaniem tego roku jest prezydencja Polski w Unii Europejskiej, która ma również wymiar parlamentarny. W imieniu korpusu dyplomatycznego życzył powodzenia w realizacji tego zadania, a także by ten rok był szczęśliwy, sprzyjający i pomyślny.

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz w swoim przemówieniu podkreślił, że czeka nas szczególny rok, rok polskiej prezydencji i rok wyborów parlamentarnych. Wyraził przekonanie, że Polska i polskie społeczeństwo również tym razem zda egzamin. Marszałek mówił też o kwietniowej tragedii, która dotknęła cały nasz naród. Dodał, że także Senat poniósł w tej katastrofie dotkliwą stratę; zginęła wicemarszałek Senatu Krystyna Bochenek, senator Janina Fetlińska, senator Stanisław Zając.

Zdaniem B. Borusewicza unijna prezydencja Węgier i Polski w 2011 r. stwarza wyjątkową okazję na wypracowanie budżetu UE, który zapewni jej zrównoważony wzrost. Według marszałka w dobie kryzysu należy szukać rozwiązań pozwalających na osiągnięcie wzrostu gospodarczego. "W naszej ocenie będzie to możliwe poprzez wzmocnienie rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w którym tkwi potencjał gospodarczy dla wzrostu unijnej gospodarki. Dlatego polskie działania będą się koncentrować m.in. na rozpoczęciu dyskusji nad pogłębianiem liberalizacji usług na rynku wewnętrznym, regulacjach dotyczących sektora wewnętrznego oraz znoszeniu barier w handlu"- powiedział. Dodał, że temu celowi ma służyć wzmocnienie zewnętrznej polityki energetycznej Unii Europejskiej. Zaznaczył, że dla Polski niezmiernie istotne są relacje z krajami objętymi Partnerstwem Wschodnim. Wyraził nadzieję, że w drugiej połowie 2011 r. możliwe będzie dalsze rozszerzenie Unii Europejskiej i podpisanie Traktatu Akcesyjnego z Chorwacją.

B. Borusewicz podkreślił, że prezydencja to odpowiedzialność za zorganizowanie wymiaru parlamentarnego. Kancelaria Senatu będzie organizatorem spotkań przewodniczących komisji parlamentarnych, wspólnie z Sejmem Senat będzie gospodarzem spotkań przewodniczących komisji, Senat będzie współorganizować dwa spotkania w brukselskiej siedzibie Parlamentu Europejskiego.

Marszałek przypomniał najważniejsze wydarzenia minionego roku, w których uczestniczył i których animatorem był Senat: II Forum Regionów Polski i Rosji, spotkanie samorządowców i senatorów Polski i Francji, spotkanie przewodniczących parlamentów Partnerstwa Regionalnego, Senat i Sejm gościły sesje plenarną Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. W październiku w Wilnie odbyła się III sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Litwy, Polski i Ukrainy. Marszałek zaznaczył, że niezmiernie ważne są dla nas więzi nie tylko z partnerami unijnymi, ale także z naszymi przyjaciółmi z innych regionów świata. Ważne są dobrosąsiedzkie stosunki z Rosją i Ukrainą oraz innymi sąsiadami, dlatego napawa nas troską sytuacja na Białorusi. "Dla mnie osobiście prawa człowieka są bardzo ważne, a wolność jest zaraźliwa. Nie może być tak, że w jednym kraju prawa człowieka są przestrzegane, w innym - nie, i że możemy się na to godzić. Jeśli w rozmowach bilateralnych poruszamy kwestie przestrzegania praw człowieka w innych krajach to nie dlatego, by ingerować w sprawy wewnętrzne innych państw, ale po to, by uniknąć destabilizacji" - powiedział B. Borusewicz. Dlatego, zdaniem marszałka, należy zrobić wszystko, by wspierać społeczeństwo obywatelskie na Białorusi.

Marszałek mówił także o swoich ubiegłorocznych spotkaniach z Polonią: w Kanadzie, w Winnicy na Ukrainie, na Syberii. Skonstatował, że we wszystkich odwiedzanych przez niego krajach Polonia ciszy się sympatią sąsiadów i zrozumieniem ze strony władz. Marszałek podziękował za to ambasadorom.

Marszałek przypomniał, że w tym roku przypada 220. rocznica Konstytucji 3 Maja. "Chcemy ją uczcić wspólnie z narodami, które tak samo jak Polacy są dziedzicami Rzeczypospolitej. Razem z przewodniczącymi trójstronnego Zgromadzenia Parlamentarnego Litwy, Polski i Ukrainy planujemy w maju przedstawić parlamentarzystom europejskim w Strasburgu dziedzictwo tego pierwszego w Europie gospodarczo-politycznego związku państw europejskich.

Marszałek życzył ambasadorom i gościom, by "rok 2011 przyniósł narodom na całej ziemi pokój, stabilizację i szansę rozwoju".