Wydarzenia - Senat RP

"Energetyka atomowa w Polsce - czas na działania"

14 października 2008 r. w Senacie odbyła się konferencja "Energetyka atomowa w Polsce - czas na działania", zorganizowana przez Komisję Gospodarki Narodowej Senatu RP we współpracy z Polskim Towarzystwem Nukleonicznym.

Celem senackiego spotkania było zainicjowanie debaty na temat budowy i funkcjonowania elektrowni jądrowych w Polsce i ich udziału w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Otwierając konferencję, senator Tomasz Misiak - przewodniczący senackiej Komisji Gospodarki Narodowej - podkreślił, że sprawa energetyki jądrowej w Polsce od długiego czasu pozostaje w sferze dociekań naukowych. Ale zmiany w Europie wynikające z pakietu klimatycznego zmuszają nas do zastanowienia się jak w przyszłości będzie w Polsce wytwarzana energia elektryczna. Energia ze źródeł odnawialnych jest jedną z poważnych opcji, niestety nie zaspokoi ona naszych potrzeb. Badania Ministerstwa Gospodarki dowodzą, że w 2016 roku staniemy przed poważnym problemem braku energii elektrycznej w stosunku do zapotrzebowania rynku. Polska rozwija się szybko. Oznacza to wzrost zapotrzebowania energii elektrycznej zarówno w sferze produkcyjnej, jak i w gospodarstwach domowych.

Podczas senackiej konferencji nie odpowiedziano kiedy i gdzie będzie możliwe zbudowanie w Polsce elektrowni atomowej, ale rozpoczęto debatę, która - zdaniem senatora Misiaka - powinna być kontynuowana w urzędach, mediach - w społeczeństwie. Dziś, 52 proc. ankietowanych stwierdza, iż energetyka atomowa jest w Polsce konieczna, ale tylko 20 proc. godzi się, by elektrownia jądrowa była budowana w pobliżu ich domu. Wokół polskich granic jest ok. 26 działających reaktorów i Polacy nie mogą powiedzieć, że nie ponoszą ryzyka związanego z funkcjonowaniem energetyki jądrowej. Ryzyko już ponosimy, nie mamy natomiast żadnych korzyści z faktu istnienia tego typu elektrowni.

Thierry Dujardin - zastępca dyrektora generalnego ds. nauki i rozwoju Agencji Energii Nuklearnej OECD, przedstawił doświadczenia państw OECD dotyczące wdrażania i rozwoju energetyki jądrowej. Za najważniejsze zalety energetyki jądrowej uznał konkurencyjność i stabilizację cenową energii jądrowej, zwiększenie bezpieczeństwa dostaw. Thierry Dujardin zwrócił też uwagę na konieczność dywersyfikacji dostaw energii, a także dostosowywania gospodarki do wymogów dotyczących emisji CO2.

Polscy eksperci wskazali bariery w polskim prawie, utrudniające realizowanie trudnych ekonomicznie i społecznie, ale strategicznych dla kraju przedsięwzięć.

Hanna Trojanowska z Polskiej Grupy Energetycznej podkreśliła, że rosnące potrzeby energetyczne kraju, a także rachunek ekonomiczny zmuszają do podjęcia działań umożliwiających budowę elektrowni atomowej w Polsce.

Prof. Andrzej Kraszewski z Politechniki Warszawskiej wyraził nadzieję, iż rząd potraktuje kwestię energetyki jądrowej, jako jedną z najpoważniejszych szans rozwiązania problemów energetycznych kraju.

W konferencji wzięli udział Francois Barry Delongchamps, ambasador Francji w Warszawie, przedstawiciele parlamentu francuskiego: senatorowie Sophie Joissains i Bruno Sido oraz deputowany Philippe Briand. W senackiej dyskusji uczestniczyli posłowie i senatorowie, eksperci branży energetycznej i ochrony środowiska, a także przedstawiciele urzędów państwowych (m.in. z Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska i Państwowej Agencji Atomistyki) oraz organizacji pozarządowych.