Wydarzenia - Senat RP

Tomas Venclova w Senacie

Tomas Venclova litewski poeta, esseista, publicysta, badacz i tłumacz literatury pięknej był we wtorek 10 lutego 2009 roku gościem Bogdana Borusewicza marszałka Senatu.

W czasie spotkania rozmawiano nt. działalności opozycyjnej, o relacjach polsko-litewskich i o najbliższych planach pisarza.

Pisarz od młodości związany był z litewską i rosyjską opozycją antykomunistyczną. Do 1977 roku mieszkał w Wilnie, następnie zagrożony represjami wyemigrował do USA, gdzie na Uniwersytecie Yale prowadził wykłady z literatury rosyjskiej i literatur słowiańskich. Od 1993 roku jest profesorem języków słowiańskich i literatury.

W Stanach Zjednoczonych przyjaźnił się z Czesławem Miłoszem i Josifem Brodskim. Związany jest z polską kulturą i literaturą. Od 1983 roku jest członkiem zespołu redakcyjnego kwartalnika "Zeszyty Literackie". Tłumaczył polską poezję na język litewski ( m.in. Cypriana Kamila Norwida, Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, Wisławę Szymborską).

Jest laureatem wielu prestiżowych nagród literackich. W 2001 roku uzyskał tytuł "Człowiek Pogranicza", który przyznaje Fundacja "Pogranicze" w Sejnach, jest doktorem honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Mieszka w New Haven (Connecticut, USA) a także w Wilnie i Krakowie.