Wydarzenia - Senat RP
 

Przewodnicząca Bundesratu RFN, premier Nadrenii Północnej Westfalii z wizytą w Senacie

16 września 2011 roku, na zaproszenie marszałka Senatu Bogdana Borusewicza, przebywała w Polsce z oficjalną wizytą Hannelore Kraft, przewodnicząca Bundesratu RFN, premier Nadrenii Północnej-Westafalii.

Podczas spotkania w Senacie H. Kraft powiedziała, że jest zaszczytem dla delegacji niemieckiej spotkać się z marszałkiem B. Borusewiczem. Podkreśliła, że stosunki pomiędzy obydwoma państwami, a także między Nadrenią Północną-Westfalią a Polską, układają się bardzo dobrze. Przewodnicząca Bundesratu wyraziła zadowolenie, że dorobek Nadrenii jest prezentowany w kilku polskich miastach. Jak dodała, Polska jest stabilnym czynnikiem w Unii Europejskiej.

Marszałek B. Borusewicz stwierdził, że Niemcy są ważnym partnerem gospodarczym Polski i wyraził ubolewanie, że na okres polskiej prezydencji przypadła kolejna faza kryzysu finansowego na świecie i w Europie.

H. Kraft podzieliła obawy marszałka B. Borusewicza co do tempa wzrostu gospodarczego w UE. Jak dodała, Polska i Niemcy, nawet jeśli ich gospodarki nieco zwolnią, nadal będą siłą napędową w Europie. Zdaniem przewodniczącej Bundesratu, Polska i Niemcy, a także inne kraje Unii Europejskiej, zyskały na integracji i dlatego w warunkach kryzysu muszą działać wspólnie i w zwarty sposób.

Marszałek B. Borusewicz podkreślił, że ważne jest, by z kryzysu UE wyszła silniejsza, bez podziałów i z większym poczuciem wspólnoty.

Marszałek Senatu podziękował H. Kraft za wzorcową opiekę rządu Nadrenii Północnej-Westfalii nad Polonią mieszkającą i pracującą w tym landzie.

Wieczorem w Teatrze Wielkim w Warszawie marszałek B. Borusewicz i przewodnicząca H. Kraft wzięli udział w spektaklu Teatru Tańca Piny Bausch z Wuppertalu.