Wydarzenia - Senat RP
 

Światowy Dzień Polonii na Ukrainie

Tegoroczne obchody światowego Dnia Polonii i Polaków za Granicą odbyły się 6 i 7 maja w Winnicy i Berdyczowie, na Ukrainie, i były połączone z XII Dniami Kultury Polskiej. W święcie Polonii uczestniczyła delegacja Senatu RP z marszałkiem Bogdanem Borusewiczem, przedstawiciele Sejmu i rządu, prezesi wielu organizacji polonijnych z Europy, samorządowcy współpracujący z miastami i obwodami żytomierskim i winnickim, a także prezesi organizacji pozarządowych wspierających Polaków mieszkających za granicami Macierzy. Honorowym gościem Polonii na Ukrainie był przewodniczący Rady Najwyższej Wołodymyr Łytwyn.

Senat RP reprezentowali: Andrzej Person, przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Łukasz Abgarowicz i Roman Ludwiczuk – zastępcy przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, oraz członek tej komisji – Stanisław Gogacz oraz Alicja Zając, członek Komisji Spraw Zagranicznych. Obecni byli posłowie: Franciszek Stefaniuk i Jerzy Kozdroń. W spotkaniu z  mniejszością polską na Ukrainie uczestniczyli także Jan Borkowski, wiceminister spraw zagranicznych i Piotr Żuchowski, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Gośćmi na święcie byli m.in. Tadeusz Pilat, prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Andżelika Orechwo i Andżelika Borys z Białorusi, Michał Mackiewicz z Litwy, Aleksander Sielicki z Rosji i Maria A. Sikorska z Wielkiej Brytanii, a także Olga Iwaniak, prezes Fundacji “Pomoc Polakom na Wschodzie”, Marek Hauszyld, prezes Fundacji “Semper Polonia”, Piotr Bonisławski, wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”.

W Winnicy polska delegacja spotkała się z przedstawicielami władz ukraińskich: gubernatorem obwodu winnickiego Mykołą Dżygą i przewodniczącym rady Sergiejem Tatusiakiem, gubernatorem obwodu żytomierskiego Sergiejem Ryżukiem, gubernatorem obwodu chmielnickiego Wasylem Jaduchą, przewodniczącym rady Mykołą Derykotem. Podczas spotkania podpisano list intencyjny o współpracy pomiędzy powiatem tarnowskim a rejonem chmielnickim. W miejscowej bibliotece marszałek Bogdan Borusewicz otworzył wystawę poświęconą Ignacemu Janowi Paderewskiemu, pianiście, kompozytorowi i mężowi stanu, którego więzi rodzinne łączą z Żytomierszczyzną i ówczesną gubernią wołyńską. Na wystawę składają się dokumenty rodziny Paderewskich znajdujące się w Państwowym Archiwum obwodu żytomierskiego oraz w Muzeum Literackim. Następnie pod pamiątkową tablicą upamiętniającą pobyt marszałka Józefa Piłsudskiego w Winnicy delegacje polska i ukraińska postawiły kosze kwiatów w barwach narodowych. W godzinach popołudniowych marszałek Senatu Bogdan Borusewicz wraz z delegacją spotkał się z Polakami mieszkającymi w obwodzie winnickim.