Wydarzenia - Senat RP
 

Posiedzenie Poszerzonej Komisji Stałej Konferencji Parlamentarnej Morza Bałtyckiego

10 czerwca 2011 r., na zaproszenie przewodniczącego Delegacji Sejmu i Senatu RP do Konferencji Parlamentarnej Morza Bałtyckiego (KPMB) senatora Ryszarda Góreckiego, w Olsztynie odbyło się posiedzenie Poszerzonej Komisji Stałej Konferencji Parlamentarnej Morza Bałtyckiego.

W spotkaniu wzięli udział parlamentarzyści i urzędnicy ze wszystkich parlamentów narodowych i regionalnych krajów leżących w regionie Morza Bałtyckiego.

Uczestników spotkania powitał Jacek Protas - marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. W krótkim wystąpieniu przedstawił Warmię i Mazury, wskazał na osiągnięcia i dynamiczny rozwój regionu, do którego przyczyniają się również środki z Unii Europejskiej. Odniósł się także do współpracy z Obwodem Kaliningradzkim i wyraził nadzieję na wzrost wzajemnych kontaktów po oczekiwanym uruchomieniu małego ruch granicznego z obwodem.

Uczestnicy spotkania omówili kwestię wdrażanie postanowień rezolucji XIX KPMB z Mariehamn 2010 r. Sekretariat otrzymał raporty z Polski, Łotwy, Norwegii i Niemiec dotyczące wprowadzenia w życie postanowień rezolucji przyjętej przez XIX KPMB w Mariehamn w 2010 r.

Uzgodniono, że sekretariat przygotuje podsumowującą kompilację na temat tych raportów, która zostanie przedstawiona na najbliższej konferencji plenarnej. Zgodzono się, że delegaci powinni wzmóc naciski na rządy w celu uzyskania informacji dotyczących wdrażania postanowień rezolucji KPMB przez wszystkie kraje regionu.

Omówiono pracę grup roboczych KPMB - ds. Zintegrowanej polityki morskiej i ds. Bezpieczeństwa cywilnego. W czerwcu odbędą się ostatnie spotkania grup, raporty końcowe z ich prac zostaną przedstawione podczas konferencji plenarnej, która odbędzie się w Helsinkach w sierpniu 2011 r.

Uczestnicy spotkania uzgodnili powołanie nowej grupy roboczej ds. Zielonego wzrostu i efektywności energetycznej. Formalne powołanie grupy nastąpi podczas XX KPMB w Helsinkach.

W spotkaniu wziął udział Marek Maciejowski - szef Sekretariatu Partnerstwa Wymiaru Północnego w Dziedzinie Zdrowia i Opieki Społecznej (NDPHS) oraz Zaza Tsereteli - wiceprzewodniczący Grupy Eksperckiej ds. Nadużywania Alkoholu i Substancji Odurzających NDPHS. Przedstawili oni główne kierunki działań NDPHS i możliwe obszary współpracy z KPMB.

Uczestnicy spotkania zgodzili się na przyznanie statusu obserwatora przy KPMB NDPHS, co formalnie nastąpi podczas XX KPMB w Helsinkach.

Propozycja zmiany nazwy organizacji na Parlamentarną Radę Morza Bałtyckiego (Baltlc Sea Parliamentary Council) nie została zaakceptowana. Niektórzy uczestnicy spotkania obawiali się stworzenia wrażenia nadmiernej instytucjonalizacji współpracy w regionie.

Fińscy gospodarze XX konferencji plenarnej w Helsinkach przedstawili stan przygotowań do tej imprezy. Sekretarz KPMB poinformował, że projekt rezolucji zostanie rozesłany 28 czerwca 2011 r., a poprawki do projektu można zgłaszać do 22 sierpnia 2011 r. Przewodnicząca KPMB Christina Gestrin zaproponowała włączenie do rezolucji kwestii bezpieczeństwa jądrowego.

Valentina Pivnenko poinformowała, że Rosja jest gotowa być gospodarzem XXI KPMB w 2012 r. w St. Petersburgu. Zaproponowała również organizację jednego ze spotkań KPMB na wiosnę 2012 r. w Kaliningradzie.

Dzięki gościnności i wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie po zakończeniu obrad uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z regionem. W Mikołajkach delegacja spotkała się z przewodniczącym Rady Miasta Sławomirem Gawlińskim, w Rynie zaś z Anną Wasilewską, członkinią zarządu województwa warmińsko-mazurskiego.