Wydarzenia - Senat RP

Wizyta przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Zgromadzenia Narodowego Republiki Francuskiej

W poniedziałek 26 stycznia 2009 roku Bogdan Borusewicz marszałek Senatu spotkał się z francuskimi parlamentarzystami na czele z Axelem Poniatowskim przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych Zgromadzenia Narodowego Republiki Francuskiej. Tematem rozmów były zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego i światowy kryzys finansowy.

Według Bogdana Borusewicza stosunki polsko-francuskie układają się dobrze. Francja odgrywa kluczową rolę w Unii Europejskiej i w ocenie marszałka dobre relacje z Francją są bardzo ważne dla Polski. Marszałek dodał, że jest zwolennikiem zacieśniania współpracy z Francją. Podkreślił, że stosunki bilateralne w UE są równie ważne, jak współpraca wielostronna.

Przewodniczący Poniatowski zgodził się z marszałkiem, że współpraca bilateralna jest bardzo ważna. Jego zdaniem polityka wspólnotowa zawiodła w sprawie kryzysu finansowego. Dlatego relacje dwustronne są podstawowe. Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych pytał marszałka jakie będą dominujące tematy zbliżającej się kampanii wyborczej do PE.

Marszałek zaznaczył, że sam jest bezpartyjny, ale będzie namawiał przede wszystkim obywateli do udziału w tych wyborach, bo z frekwencją wyborczą są w Polsce problemy. Zdaniem marszałka tematem kampanii będzie zapewne traktat z Lizbony, jeśli do tej pory nie wejdzie w życie, a także przystąpienie Polski do strefy euro. W ocenie marszałka wpływ na kampanię wyborczą może mieć kryzys finansowy i to, w jakim stopniu dotknie Polskę.

Politycy rozmawiali także o unijnej polityce energetycznej i obronnej. Gości interesowało zdanie marszałka na temat rozszerzenia UE. Borusewicz zaznaczył, że jest zwolennikiem rozszerzania Unii. Jego zdaniem Turcja, Chorwacja, Serbia Bośnia i Hercegowina powinny mieć europejską perspektywę.