Wydarzenia - Senat RP
 

Wystawa "W 90-lecie powstań śląskich. Powstańcza symbolika"

27 kwietnia 2011 r. w Senacie marszałek Bogdan Borusewicz otworzył wystawę "W 90-lecie powstań śląskich. Powstańcza symbolika", zorganizowaną z inicjatywy Zespołu Parlamentarzystów Województwa Śląskiego i jego przewodniczącego senatora Andrzeja Misiołka.

Na planszach zaprezentowano fotografie powstańców śląskich, m.in. w okopach pod Górą św. Anny, kalendarium historyczne 1919-1921 na Górnym Śląsku, a także zdjęcia odznaczeń państwowych, przyznawanych za udział w powstaniach śląskich, dokumentów potwierdzających ich nadanie oraz wizerunki odznaczonych żołnierzy.

97 uczestnikom powstań śląskich nadano Krzyż Virtuti Militari. Jednym z odznaczonych nim był uczestnik trzech powstań śląskich podporucznik Marcin Watoła. Bardzo cenione odznaczenie to także Krzyż na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi, którym zostali odznaczeni m.in. bracia Artur i Alfred Kasprzykowie. Ponadto na wystawie zaprezentowano Odznakę Orła Górnośląskiego (Orła Białego), Krzyż Niepodległości z mieczami, Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921, Krzyż Niepodległości oraz francuskie i włoskie odznaczenia nadawane za służbę na Górnym Śląsku w latach 1920-1922.

Wystawę przygotowało Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, w którym tego samego dnia odbędzie się wernisaż wystawy "Dawne i współczesne symbole powstań śląskich". Zostaną na niej zaprezentowane m.in.: kolekcja polskich odznaczeń i odznak nadawanych za udział w powstaniach, sztandarów powstańczych, zbiór odznaczeń alianckich nadawanych za służbę na Górnym Śląsku w latach 1920-1922, a także mundury kombatanckie i broń powstańcza. Ciekawostką będą nieprezentowane wcześniej eksponaty związane z siłami niemieckimi, walczącymi w powstaniach - odznaczenia i sztandar.

14 kwietnia 2011 r. Senat podjął uchwałę z okazji 90. rocznicy III powstania śląskiego. Podkreślono, że było ono nie tylko zwycięstwem o charakterze zbrojnym, ale także doniosłym wydarzeniem, dzięki któremu Górny Śląsk i jego mieszkańcy wnieśli do Polski takie wartości, jak śląski patriotyzm, umiłowanie tradycji i etos pracy. Województwo śląskie, które powstało w efekcie tego zbrojnego zrywu, odegrało niezwykle ważną rolę w rozwoju gospodarczym II Rzeczypospolitej oraz w odbudowie naszego kraju ze zniszczeń II wojny światowej.