Wydarzenia - Senat RP

"Prawa i obowiązki jednostek samorządu terytorialnego jako organów założycielskich zakładów opieki zdrowotnej w kontekście rządowego planu przekształceń szpitali - przyszłość szpitali samorządowych"

16 lutego 2009 r. w Senacie odbyła się konferencja "Prawa i obowiązki jednostek samorządu terytorialnego jako organów założycielskich zakładów opieki zdrowotnej w kontekście rządowego planu przekształceń szpitali - przyszłość szpitali samorządowych". Spotkanie zorganizowały senackie komisje: Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Zdrowia we współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich.

Konferencja była ważnym elementem realizacji rządowego planu dotyczącego przekształceń szpitali. Rządowy "Plan B" polega na wsparciu procesu przekształceń zakładów opieki zdrowotnej i będzie miał decydujący wpływ na proces przekształcania formy organizacyjnej szpitali w Polsce.

Senacka konferencja stworzyła możliwość wymiany informacji między wszystkimi podmiotami zainteresowanymi procesem przekształceń szpitali. W spotkaniu wzięli udział: senatorowie, posłowie i przedstawiciele zainteresowanych środowisk – starostowie, prezydenci miast, marszałkowie województw, dyrektorzy szpitali, reprezentanci regionalnych organizacji skupiających dyrektorów szpitali prowadzonych przez samorządy terytorialne, a także Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Konferencję otworzyli senatorowie Mariusz Witczak – przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Michał Okła – wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia. Senator M. Witczak podkreślił, że nie jest przypadkiem, iż o ważnych sprawach funkcjonowania samorządów rozmawia się właśnie w Senacie, który rozpoczął reformę samorządową w Polsce. Senator M. Okła wyraził nadzieję, że reforma zarządzania szpitalami wpłynie na poprawę sytuacji ochrony zdrowia.

Raport o sytuacji ekonomicznej i organizacyjnej placówek powiatowych, doświadczenia samorządu terytorialnego jako organu założycielskiego szpitali przedstawił Marek Wójcik, zastępca sekretarza generalnego Związku Powiatów Polskich. Konkretne przykłady przekształcania form organizacyjnych szpitali prowadzonych przez samorządy oraz oczekiwania w zakresie tworzenia instrumentów prawnych i finansowych, wspierających tego typu procesy, zaprezentowali starostowie, marszałkowie, zarządzający szpitalami.

Samorządowcy, którzy przekształcili szpitale w spółki prawa handlowego, skarżyli się na brak wsparcia ich obecnej działalności przez państwo. W ich ocenie, z dotacji powinny korzystać wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne. Stosowany podział na jednostki publiczne i niepubliczne jest niesprawiedliwy i “karze” tych, którzy przeprowadzili reformy.

Uwag przedstawicieli samorządów wysłuchali Marek Haber - sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz Jacek Paszkiewicz - prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wiceminister M. Haber przedstawił “Plan B”, dotyczący wsparcia procesu przekształceń zakładów opieki zdrowotnej, który rząd zamierza wprowadzić po wecie prezydenta do trzech ustaw zdrowotnych.

Prezes NFZ omówił zasady kontraktowania świadczeń zdrowotnych w 2009 r.

Podsumowując senackie spotkanie, senator M. Witczak podkreślił, że umożliwiło ono wymianę doświadczeń i opinii.