Wydarzenia - Senat RP

Para królewska Szwecji z wizytą w Senacie

Przebywający z wizytą w Polsce król Szwecji Karol XVI Gustaw z małżonką królową Sylwią gościł 4 maja 2011 roku w Senacie, gdzie spotkał się z marszałkiem Bogdanem Borusewiczem.

Marszałek Borusewicz wyraził zadowolenie z przyjazdu szwedzkiej pary królewskiej i podkreślił, że stosunki między obydwoma krajami - członkami Unii Europejskiej - są wzorcowe. Poinformował króla, że Polska, przejmując w II połowie br. przewodnictwo w UE, ma własne priorytety, chociaż - jak podkreślił - przed prezydencją stają nowe wyzwania. Król Karol Gustaw wyraził nadzieję, że wśród nich będzie ochrona środowiska, w tym także w regionie Morza Bałtyckiego. Marszałek wyraził opinię, iż w tej dziedzinie wiele zrobiono w ostatnich 20 latach, zaś czystość wody w tym morzu znacznie się poprawi po oddaniu do użytku oczyszczalni ścieków w Kaliningradzie. Dalsza poprawa ochrony środowiska w rejonie Morza Bałtyckiego może nastąpić wraz z rozwojem alternatywnych źródeł wytwarzania energii. Takimi projektami jest zainteresowana Polska, ponieważ obecnie aż 94% wytwarzanej w kraju energii elektrycznej pochodzi z węgla. Bogdan Borusewicz poinformował o planach budowy w Polsce elektrowni jądrowych. "Decyzji w tej sprawie jeszcze nie ma, ale mamy świadomość, że w pobliżu polskich granic w Rosji, w obwodzie kaliningradzkim i na Białorusi planuje się takie inwestycje" - powiedział marszałek Borusewicz. Dodał, że Polska jest zainteresowana współpracą ze Szwecją w rozwijaniu alternatywnych źródeł energii.