Wydarzenia - Senat RP

NAGRODY MARSZAŁKA SENATU W KONKURSIE DLA DZIENNIKARZY - ROZDANE

Ostatnim akcentem XVIII Światowego Forum Mediów Polonijnych 15 września 2010 r w Urzędzie Miasta w Poznaniu było spotkanie dziennikarzy z wicemarszałkiem Senatu Markiem Ziółkowskim. Podczas spotkania wicemarszałek wręczył nagrody przyznane w senackim konkursie "Mała Ojczyzna to przestrzeń, którą kształtujemy i która nas ukształtowała" oraz narody Fidelis Poloniae.

Wicemarszałek Senatu podkreślił, że media polonijne odgrywają ogromną rolę w budowaniu tożsamości narodowej Polaków żyjących poza granicami. Powiedział, że dziennikarze polonijni informując o tym, co dzieje się w macierzy pomagają podtrzymać więzi Polonii z krajem, pomagają kultywować polskie tradycje, wspomagają organizowanie się nowej polskiej emigracji. Zaznaczył, że pisząc i mówiąc o Polsce są najlepszymi ambasadorami naszego kraju na świecie. Wyraził nadzieję, że polonijne media będą spajały polskie środowiska za granicą. Zachęcał dziennikarzy do pisania o Polsce i Wielkopolsce i by, zachowując krytyczny zmysł, pokazywali dobre przykłady, dobre rozwiązania, których nie brakuje w naszym kraju. Według wicemarszałka sukcesy najlepiej motywują do działania. Zapewnił, że Senat docenia rolę prasy polonijnej i jako opiekun Polonii i Polaków za granicą wspiera rozwój tych mediów.

Tradycyjnie już w ostatnim dniu Forum rozdano Nagrody Marszałka Senatu w konkursie dziennikarskim. Tegoroczny konkurs związany był z podjęciem przez Senat RP uchwały o ogłoszeniu roku 2010 Rokiem Lokalnej Demokracji. Senat RP podjął tę uchwałę w 20 rocznicę uchwalenia przez Senat ustaw przywracających Polsce samorząd lokalny. Celem konkursu było pokazanie możliwości wpływania na otaczający świat i środowisko, na nasze małe ojczyzny, obywateli poprzez ich zaangażowanie się w działalność samorządową - przypomniał Zdzisław Iwanicki członek jury, wicedyrektor Gabinetu Marszałka Senatu. W konkursie brali udział dziennikarze pracujący w mediach polskich i polonijnych, a także współpracownicy tych mediów. Na konkurs napłynęły 54 prace. W konkursie wzięli udział dziennikarze prasowi, radiowi, telewizyjni, a także tworzący portale internetowe z kraju i zagranicy.

I nagrodę za reportaż radiowy pt. "Wójt małego Kuwejtu" otrzymała Otylia Toboła z redakcji polskiej Cesky rozhlas w Ostrawie. To reportaż o "przywracaniu życia optymistycznego" w zrujnowanej przez szkody górnicze czeskiej Stonawie. To ciepła opowieść o człowieku, który potrafił zmobilizować mieszkańców Stonawy najpierw do obrony swoich domów i najbliższego środowiska przed budową i niszczycielskim działaniem wielkiej koksowni, a potem doprowadził do rozkwitu gminy. Bohaterem reportażu jest Andrzej Feber - Polak, związany ze Śląskiem Cieszyńskim od pokoleń, który działając na rzecz swojej małej ojczyzny trafił do polityki - najpierw został wójtem, a potem posłem do czeskiego parlamentu. Został wójtem, bo chciał zmian, bo wierzył w samorządność, bo potrafił ludzi zachęcić do działania i udowodnił, że można odnieść sukces. Dzięki jego pracy udało się zahamować wyludnianie Stonawy.

Jury nie przyznało II nagrody, natomiast dwie równorzędne III nagrody otrzymali:

Edyta Maksymowicz, Walenty Wojniłło i Jan Wierbiel za reportaż filmowy pt. "U steru Wileńszczyzny" przygotowany dla portalu internetowego na Litwie "Wilnoteka" oraz Bożena Bednarek za felieton filmowy pt. "Podlaskie małe ojczyzny" przygotowany dla telewizji polskiej w Białymstoku.

Wręczone zostały ponadto trzy wyróżnienia. Otrzymali je: Halina Londowska za reportaż radiowy pt. "Na dobrej drodze" wyemitowany w Radiu Białystok, Annie Grudziecka-Domagalska za publikację pt. "Ludzie to największy kapitał" zamieszczoną w "Głosie Wolsztyńskim" oraz Milena Zatylna za publikację pt. "Nie boją się marzyć nie wstydzą się działać" zamieszczoną w "Kulisach Powiatu Kluczbork - Olesno".

Laureatką tegorocznej Nagrody Fidelis Poloniae, przyznawanej przez Małopolskie Forum Współpracy z Polonią za wybitne zasługi w umacnianiu więzi między Polonią a krajem i promocje Polski w świecie, w kategorii "osoba" została Bożena Schmid-Adamczyk, kustosz Muzeum Fryderyka Chopina na Majorce. W kategorii "organizacja" nagrodzono Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny w Londynie.

Pani dr Bożena Schmid - Adamczyk od 40 lat zajmuje się szerzeniem wiedzy o Polsce we Francji, Hiszpanii i Szwajcarii odkąd będąc na studiach zajęła się odszukiwaniem, scalaniem i opracowywaniem różnych pamiątek polskich, wśród nich szczególnie tych, które dotyczą Chopina. Opracowała katalog pamiątek polskich na Majorce, wskrzesiła i współorganizuje tam coroczny festiwal muzyki polskiej, organizuje wystawy polskich pamiątek w Europie, imprezy i przedsięwzięcia wiedzy o Polsce, publikuje prace na temat źródeł muzycznych Chopina. W Genewie założyła i prowadzi Association Polonaise Organisation Curtulette "Musica pro pace".

Polski Ośrodek Społeczno - Kulturalny - serce polskiego Londynu, założony i ufundowany przez społeczność polską, wysiłkiem emigracji, głównie żołnierzy osiadłych w Wielkiej Brytanii, nadal integruje Polaków mieszkających w Zjednoczonym Królestwie. Ośrodek skupia ponad 50 różnych instytucji, organizacji. Placówka stała się oparciem dla nowej emigracji, dla ludzi młodych poszukujących pracy i pracujących już w Londynie. Polski Ośrodek Społeczno - Kulturalny jest najaktywniejszą placówką utrzymującą stałą więź ze starą i nową emigracją i krajem.

Podsumowując XVIII Światowe Forum Mediów Polonijnych, jego organizator Stanisław Lis prezes Małopolskiego Forum Współpracy z Polonią podkreślił, że była to znakomita lekcja współczesnych osiągnięć Wielkopolski i jej historii. Mówił, że "była to uczta dla ducha, kiedy odwiedzaliśmy kolebkę państwowości polskiej - Gniezno, Ostrów Lednicki czy Poznań." Zaznaczył, że Wielkopolska dzięki temu, iż gościła w tym roku dziennikarzy polonijnych zyskała 150 ambasadorów na całym świecie.

XVIII Światowe Forum Mediów Polonijnych rozpoczęło się 8 września 2010 r. w Tarnowie. W tym roku 150 dziennikarzy i wydawców prasy polonijnej z ponad 30 krajów odwiedziło region wielkopolski. Celem Forum jest promocja gospodarcza, kulturalna i turystyczna kolejnych regionów naszego kraju. Efektem przyjazdu tych dziennikarzy do Polski jest co roku 2,5-3 tys. publikacji w mediach polonijnych.

Spotkanie dziennikarzy polonijnych z całego świata co roku organizuje Małopolskie Forum Współpracy z Polonią w Tarnowie, przy wsparciu finansowym Senatu, MSZ, samorządów i firm prywatnych.