Wydarzenia - Senat RP

Wystawa fotograficzna "Senat na rzecz Polonii"

Od 26 czerwca do 28 lipca 2009 r. przed siedzibą "Wspólnoty Polskiej" przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie pokazywano wystawę fotograficzną "Senat na rzecz Polonii". Ekspozycja, prezentująca dorobek Senatu w zakresie opieki Drugiej Izby nad polską diasporą, składa się z 10 plansz fotograficzno-tekstowych. Pokazują one różnorodną działalność Senatu na rzecz Polonii: budowę polskich szkół i domów kultury w różnych krajach dofinansowaną, przez Senat, wspieranie oświaty, nauki i kultury oraz działalności polskich i polonijnych mediów na świecie, spotkania senatorów z przedstawicielami polskiej diaspory w Senacie i krajach ich osiedlenia.

W sierpniu wystawa prezentowana jest w Domu Polonii w Pułtusku.

Wystawa została zorganizowania z okazji 20. rocznicy pierwszego posiedzenia odrodzonego Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.