Wydarzenia - Senat RP

Rosyjscy parlamentarzyści przebywali z wizytą studyjną w Polsce

Polskie doświadczenia w zakresie transformacji ustrojowej i gospodarczej oraz "polska droga" do UE interesowały delegację Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej, która przebywała w Polsce z wizytą studyjną w dniach 13-20 października 2010 r.

Rosyjscy parlamentarzyści przybyli na zaproszenie senatora Janusza Sepioła, przewodniczącego senackiej Polsko-Rosyjskiej Grupy Parlamentarnej. W skład delegacji wchodzili członkowie Grupy ds. Współpracy Rady Federacji Rosji z Senatem RP z Larisą Nikołajewną Ponomariową na czele.

Goście z Rosji interesowali się rozwojem gospodarczym dwóch województw: dolnośląskiego i małopolskiego w kontekście uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej i wpływu, jaki na rozwój gospodarczy ma współpraca między biznesem a samorządem lokalnym. Goście z Rosji odwiedzili Warszawę, Wrocław, Oświęcim, Kraków oraz Zakopane. Program wizyty obejmował m.in. spotkania z władzami samorządowymi województw dolnośląskiego i małopolskiego. Wzięli udział w szeregu spotkań, które pozwoliły im poznać specyfikę poszczególnych regionów, a także umożliwiły wymianę doświadczeń. Była to kontynuacja współpracy rozpoczętej w czasie tegorocznego II Forum Regionów Polska-Rosja, które odbyło się z inicjatywy i pod auspicjami Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Spotkania z wicemarszałkiem oraz radnymi Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przybliżyły potencjał oraz perspektywy rozwoju województwa, a także możliwości współpracy polsko-rosyjskiej na szczeblu lokalnym. Członkowie delegacji mięli także sposobność zapoznania się z działaniami władz miejskich Wrocławia, Krakowa i Zakopanego.

Spotkania zarówno z przedstawicielami władz lokalnych, jak i instytucji akademickich, samorządowych i kulturalnych, m.in. rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrekcją Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie i Narodowego Parku Tatrzańskiego, dały możliwość oceny efektów pracy samorządowców. Przedstawiciele strony rosyjskiej wzięli także udział w spotkaniach z organizacjami biznesu oraz zapoznali się z zasadami działania Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Krakowski Park Technologiczny. W Warszawie odbyło się plenarne spotkanie Grupy Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej, w którym uczestniczył Marszałek Senatu RP, Bogdan Borusewicz.