Wydarzenia - Senat RP

Premier Mołdowy w Senacie

18 lutego 2010 r. wizytę w Senacie złożył premier Republiki Mołdowy Vlad Filat. Gościa przyjął marszałek Bogdan Borusewicz.

Premier V. Filat podziękował za okazywane przez Polskę wsparcie w przybliżaniu Mołdowy do Unii Europejskiej. Jak podkreślił, pomoc Polski nie ogranicza się tylko do politycznych oświadczeń. Bez niej wykonanie zobowiązań Mołdowy wobec Unii Europejskiej nie byłoby możliwe.

Marszałek B. Borusewicz podkreślił, że nasz kraj jest zwolennikiem polityki "otwartych drzwi" w stosunku do najbliższych sąsiadów. Przypomniał też, że proces wchodzenia Polski do Unii, począwszy od podpisania umowy o stowarzyszeniu do pełnego członkostwa, trwał 12 lat i był dość skomplikowany.

Marszałek Senatu podziękował za dobre warunki działalności polskiej mniejszości w Mołdowie. "Polacy w tym kraju cieszą się swobodą w stowarzyszaniu się i pielęgnowaniu narodowych tradycji" - dodał.