Wydarzenia - Senat RP

Marszałek Bogdan Borusewicz spotkał się z przewodniczącym parlamentu Gruzji

16 listopada 2010 r. marszałek Bogdan Borusewicz przyjął przewodniczącego parlamentu Gruzji Davida Bakradze. Podczas spotkania rozmawiano o stosunkach polsko-gruzińskich i współpracy międzyparlamentarnej, o gruzińskiej reformie konstytucyjnej, a także o relacjach gruzińsko-rosyjskich, w tym szczególnie o sytuacji w Abchazji i Osetii Południowej, a także w całym regionie Kaukazu. Wiele uwagi poświęcono bezpieczeństwu energetycznemu Gruzji i Unii Europejskiej.

Marszałek B. Borusewicz powiedział, że Polska opowiada się za integralnością terytorialną Gruzji i rozwojem kontaktów tego kraju z Abchazją i Osetią Południową, które znalazły się poza kontrolą władz administracyjnych Tbilisi.

Jak poinformował przewodniczący D. Bakradze, Gruzja stosuje cały szereg środków, służących integracji tych regionów, szczególnie w zakresie gospodarki poprzez wspieranie małych projektów, służby zdrowia oraz kwestii związanych z obywatelstwem. Stara się także podtrzymywać kontakty międzyludzkie, udzielać pomocy młodzieży w zdobywaniu wiedzy na uczelniach gruzińskich i w Europie Zachodniej, a także umożliwiać mieszkańcom tych regionów korzystanie ze swojego systemu ochrony zdrowia.

Pytany o aktualną sytuację polityczną w Gruzji, D. Bakradze poinformował o reformie konstytucji, dokonanej w październiku 2010 r., zgodnie z którą zmieni się system sprawowania władzy w tym kraju. Projektowane zmiany mają przybliżyć ustrój Gruzji do modelu polskiego. Zostanie ograniczona władza wykonawcza prezydenta, a część jego obecnych kompetencji - przekazana rządowi. Prezydent będzie arbitrem, a rząd będzie powoływany przez parlament. Możliwość utworzenia rządu otrzyma zwycięska w wyborach partia. "Tak więc decyzje dotyczące państwa będą podejmowały trzy ośrodki władzy" - podkreślił D. Bakradze. Zmiany ustroju Gruzji będą wprowadzane etapami, a cały proces zakończy się w 2013 r.

Podczas spotkania przewodniczący D. Bakradze zaprosił marszałka B. Borusewicza do złożenia oficjalnej wizyty w Gruzji.