Wydarzenia - Senat RP

Marszałek Senatu przyjął premiera Maroka

28 stycznia 2010 r. premier Maroka Abbas el Fassi złożył wizytę marszałkowi Bogdanowi Borusewiczowi. Podczas spotkania rozmawiano m.in. o kompetencjach parlamentów Maroka i Polski, zwłaszcza w procesie stanowienia prawa i udziału w sprawowaniu władzy.

W czasie rozmowy premier Abbas el Fassi podkreślił, że ta wizyta jest dowodem pogłębiającej się współpracy między obydwoma krajami. Wyraził też zadowolenie, że relacje te stają się coraz lepsze. Przypomniał, że Maroko było jednym z pierwszych państw na kontynencie afrykańskim, które odzyskało niepodległość. Obecnie aktywnie uczestniczy w pracach konferencji islamskiej, a jego stosunki z Unią Europejską mają specjalny status. Premier Maroka zapewnił, że uczestniczenie jego kraju w projekcie "Unia dla Śródziemnomorza" nie stanowi konkurencji dla Partnerstwa Wschodniego.

Marszałek B. Borusewicz zgodził się z tą tezą. Dodał, iż Unia Europejska prowadzi interesy gospodarcze na swoich południowych rubieżach, ale musi również dbać o to, aby na wschodzie Europy nie powstała kolejna "żelazna kurtyna".

W opinii marszałka B. Borusewicza, Maroko jest dla Polski atrakcyjnym partnerem, najważniejszym w tej części świata. Najczęściej odwiedzają je polscy turyści.

Marszałek B. Borusewicz przypomniał, że niedawno Senat odwiedziła delegacja izby wyższej marokańskiego parlamentu. Podkreślono wówczas wolę podtrzymywania i rozwijania kontaktów między parlamentami obu państw.