Wydarzenia - Senat RP

Spotkanie przedstawicieli komisji ds. europejskich parlamentów Polski, Danii i Cypru

8 i 9 lipca 2010 r. w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli komisji ds. europejskich parlamentów Polski, Danii i Cypru. Celem spotkania było uzgodnienie zasad współpracy komisji parlamentarnych tych trzech państw w związku ze sprawowaniem przez nie kolejno przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r.

W trakcie spotkania dyskutowano na temat priorytetów prezydencji każdego z państw wchodzących w skład tria. Omówiono także formy współpracy tria z Parlamentem Europejskim. Na zakończenie ustalono harmonogram następnych spotkań.