Wydarzenia - Senat RP

Spotkanie z przedstawicielami Polskiego Czerwonego Krzyża

27 listopada 2008 r. w Senacie wicemarszałek Marek Ziółkowski i przewodniczący Komisji Ustawodawczej senator Krzysztof Kwiatkowski spotkali się z przedstawicielami Polskiego Czerwonego Krzyża - dyrektorem generalnym zarządu Elżbietą Śmietanko i przewodniczącym Krajowej Rady Dawców Krwi Sławomirem Kaczyńskim.

W tym roku przypada jubileusz 50-lecia Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża, a w 2009 r. - 90. rocznica powstania tej organizacji.

Podczas rozmowy E. Śmietanko i S. Kaczyński przedstawili najważniejsze problemy dotyczące działalności PCK i ruchu honorowych dawców krwi. Mowa była m.in. o przygotowaniach do przyszłorocznych obchodów jubileuszowych, o potrzebie stworzenia elektronicznej bazy unikatowych zbiorów około 10 mln dokumentów, pozostających w dyspozycji Biura Informacji i Poszukiwań PCK. Rozmawiano też o zbyt małym zapasie krwi, którym dysponuje publiczna służba krwi, a także o zapewnieniu odpowiednich i systematycznych nakładów na ten cel. Zwracano również uwagę na potrzebę edukacji obywateli w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Wicemarszałek M. Ziółkowski zapewnił gości o swoim zrozumieniu dla idei reprezentowanych przez PCK. Zadeklarował gotowość współpracy i pomocy legislacyjnej Senatu w rozwiązaniu problemów ustawowych, utrudniających sprawną i szybką działalność Polskiego Czerwonego Krzyża. W tym kontekście przypomniał o możliwości podjęcia inicjatywy ustawodawczej, którą dysponuje Izba, a także o wadze, jaką Senat przywiązuje do działalności organizacji pozarządowych.

Uzgodniono, że w najbliższym czasie przedstawiciele PCK przedstawią przewodniczącemu Komisji Ustawodawczej senatorowi K. Kwiatkowskiemu listę przepisów ustawowych, które utrudniają działalność tej organizacji. Senatorowie zadeklarowali natomiast, że zwrócą się do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka i do prezesa Narodowego Banku Polskiego Sławomira Skrzypka, popierając wyemitowanie okolicznościowego znaczka i wybicie pamiątkowej monety z okazji 90-lecia istnienia PCK.

Tego samego dnia, z inicjatywy wicemarszałek Krystyny Bochenek, przedstawiciele Polskiego Czerwonego Krzyża: dyrektor E. Śmietanko, członek Zarządu Głównego Jerzy Karnaus oraz przewodniczący Krajowej Rady Dawców Krwi S. Kaczyński, byli gośćmi senatorów z Komisji Zdrowia.

Podczas posiedzenia, zorganizowanego z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu 50-lecia Ruchu Honorowego Krwiodawstwa, rozmawiano o najważniejszych problemach tego ruchu, a także o samej idei Polskiego Czerwonego Krzyża i o rozwiązaniach, m.in. legislacyjnych, które mogą pomóc w jej krzewieniu, a przede wszystkim w niesieniu pomocy osobom potrzebującym.