Wydarzenia - Senat RP

Obrady "Senatu młodych senatorów"

20 stycznia 2009 r. w Senacie RP, w ramach obchodów Roku Polskiej Demokracji, którym - zgodnie z uchwałą Izby z 7 listopada 2008 r. - ustanowiono rok 2009, odbyło się posiedzenie "Senatu młodych senatorów".

Stu "młodych senatorów" ze stu szkół ponadgimnazjalnych, wybranych według specjalnej ordynacji w 16 okręgach (województwach), obradowało w Senacie na temat wprowadzenia obowiązku głosowania w wyborach parlamentarnych.

Uczestnikami obrad byli uczniowie, którzy wzięli udział w projekcie edukacyjnym "młodzi senatorowie", organizowanym przez Kancelarię Senatu wraz z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej w związku z Rokiem Polskiej Demokracji. Celem projektu było zapoznanie uczniów z procedurami demokratycznymi, w tym z wyłanianiem przedstawicieli społeczeństwa w drodze powszechnego głosowania, oraz z procesem tworzenia obowiązującego prawa.

Projekt trwał od września 2008 r. Została specjalnie opracowana ordynacja wyborcza do "Senatu młodych senatorów". W poszczególnych okręgach wybrano od 3 do 13 "młodych senatorów", w projekcie wzięło więc udział od 3 do 13 szkół ponadgimnazjalnych każdego województwa. Zachowano też inne przepisy prawdziwej ordynacji wyborczej: młodzież powołała komitety wyborcze, utworzyła komisje wyborcze, przeprowadziła kampanię wyborczą i 19 listopada 2008 r. spośród kandydatów wybrała senatorów.

Wybrani "młodzi senatorowie" otrzymali zadanie zorganizowania spotkań ze swoimi wyborcami i przygotowania pracy pisemnej na temat wprowadzenia obowiązku głosowania w wyborach parlamentarnych. Prace zostały ocenione przez przedstawicieli organizatorów projektu: pracowników Kancelarii Senatu i przedstawicieli Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Zdecydowana większość młodzieży była przeciwna wprowadzaniu obowiązku głosowania oraz sankcji za nieoddanie głosu w wyborach parlamentarnych. Młodzież uznała, że w demokratycznym państwie obywatel powinien mieć wolność wyboru. Według autorów prac oddanie głosu w wyborach jest prawem, przywilejem, które daje nam konstytucja, i nie należy zmieniać go w obowiązek obwarowany sankcjami.

Młodzież wskazywała na potrzebę podniesienia świadomości obywatelskiej dzięki prowadzeniu permanentnej edukacji obywatelskiej przez organizacje pozarządowe i szkoły.

Witając młodych senatorów, marszałek Bogdan Borusewicz przypomniał, że rok 2009 jest rokiem szczególnym, mija 70 lat od wybuchu II wojny światowej, a także 20 lat od pierwszych wolnych wyborów w Polsce - wyborów do odrodzonego Senatu.

Marszałek zapowiedział, że w ciągu całego jubileuszowego roku Senat przeprowadzi różnorodne działania: konferencje, konkursy, wystawy, dni otwarte, spotkania dyskusyjne z senatorami oraz imprezy plenerowe. Będzie to, z jednej strony, rok refleksji nad minionym 20-leciem, a z drugiej - rok aktywnych działań, zmierzających do zachęcenia społeczeństwa do udziału w życiu publicznym.

"Dzisiejsze obrady Senatu młodych senatorów", stwierdził marszałek Borusewicz, "stanowią ważny element obchodów Roku Polskiej Demokracji - naszej demokracji. Miło gościć w Senacie młodych obywateli, którym sprawy polskiej demokracji nie są obojętne. Dziękuję, że w natłoku codziennych spraw i obowiązków znajdujecie czas na sprawy wspólne, obywatelskie. W was nadzieja na dalszy rozwój polskiego społeczeństwa obywatelskiego - świadomego, odpowiedzialnego, wymagającego partnera dla demokratycznie wybranej władzy".

Marszałek Bogdan Borusewicz podziękował nauczycielom, opiekunom młodych senatorów za dotychczasową pracę i zachęcał, by nadal pomagali młodzieży w rozwijaniu zdolności i podejmowaniu wartościowych działań.

Sześciu młodym senatorom, których prace komisja konkursowa oceniła najwyżej, marszałek Bogdan Borusewicz wręczył pamiątkowe albumy senackie. Gratulując laureatom, marszałek podkreślił, że fakt, iż większość autorów, rozważając egzekwowanie obowiązku głosowania w wyborach parlamentarnych, wskazuje na potrzebę stosowania zachęty i perswazji, a nie kary, jest zgodna z poglądem większości senatorów.

Wyróżnienia za swoje prace otrzymali:

Konrad Kaczmarczyk - VIII liceum ogólnokształcące w Krakowie,

Arleta Osmann - II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu,

Grzegorz Porębski - V liceum ogólnokształcące w Bielsku-Białej,

Dawid Siedzik - Zespół Szkół im. Generała Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej,

Kajetan Suchecki - I Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zabrzu,

Adam Wasiak - II liceum ogólnokształcące w Koninie.

Obrady "Senatu młodych senatorów" rozpoczęła wicemarszałek Senatu RP Krystyna Bochenek, która podjęła się roli marszałka seniora. Wicemarszałek oddała głos przybyłej na obrady młodego Senatu minister edukacji Krystynie Hall. Minister z uznaniem mówiła o akcji edukacyjnej, której zwieńczeniem jest "Senat młodych senatorów". Wyraziła nadzieję, że projekt ten będzie kontynuowany, obejmie kolejne szkoły, bo edukacja demokracji to wielkie wyzwanie. Zdaniem minister uczenie aktywnej postawy obywatelskiej, uczestnictwa w życiu publicznym jest ważne dla przyszłości. Minister życzyła nauczycielom satysfakcji z tej pracy.

Pierwszym punktem obrad "Senatu młodych senatorów" był, wzorem Senatu RP, wybór marszałka. W wyniku głosowania tajnego czterdziestoma siedmioma głosami na marszałka młodego Senatu, spośród trzech zgłoszonych kandydatur, wybrano Pawła Czulińskiego z I liceum ogólnokształcącego w Oleśnicy.

W przerwie obrad "młodego Senatu" odbyły się posiedzenia Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Obie komisje przygotowały stanowisko w sprawie ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Po wznowieniu obrad stanowiska komisji przedstawili "młodzi senatorowie sprawozdawcy" Anna Szablewska z I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Wyspiańskiego w Szubinie i Zachariasz Popiołek z II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu. Obie komisje opowiedziały się za nieuchwalaniem ustawy w brzmieniu przyjętym przez Sejm, a zatem wniosły o niewprowadzanie zmian do konstytucji, które nakładałyby na obywatela obowiązek udziału w referendum oraz obowiązek wybierania prezydenta Rzeczypospolitej, posłów, senatorów i przedstawicieli samorządu terytorialnego.

Stanowisko autora projektu - prezydenta RP - przedstawił minister Kancelarii Prezydenta, którego rolę odegrał senator Krzysztof Kwiatkowski.

Po wystąpieniu ministra odbyła się dyskusja, w której uczestniczyło 19 młodych senatorów. Mimo wielu argumentów przedstawiciela prezydenta za wprowadzeniem zmian w konstytucji zdecydowana większość młodych senatorów opowiedziała się za wolnością wyborów, za tym, by udział w nich był przywilejem, a nie obowiązkiem, którego niedopełnienie karano by opłatą absencyjną.

W głosowaniu nad ustawą wzięło udział 90 młodych senatorów; 25 głosowało za zmianami w konstytucji, 61 - przeciw, 2 nie głosowało i 2 wstrzymało się od głosu.

Podsumowując dyskusję i wyniki głosowania, senator K. Kwiatkowski podkreślił, iż wszystkie wystąpienia młodych senatorów cechowała troska o wzmocnienie polskiej demokracji.

Kończąc obrady, "marszałek młodego Senatu" Paweł Czuliński odczytał apel do Senatu RP i polityków, w którym czytamy:

Właściwe komisje oraz Senat "Młodych Senatorów" podczas obrad plenarnych rozpatrzyły nowelizację Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 dnia kwietnia 1997 r., zmierzającą do ustanowienia obowiązku wyborczego.

W przeprowadzonym dziś głosowaniu "młodzi Senatorowie" odrzucili propozycję wprowadzenia obowiązkowego udziału w głosowaniu, uznając, iż powinno to pozostać przywilejem, prawem każdego człowieka i obywatela.

Mając poczucie głębokiej świadomości obywatelskiej, "młodzi Senatorowie" zwracają się do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz całej szeroko pojętej klasy politycznej:

- by oddano się refleksji, dojrzałej zadumie nad wygłoszonymi dziś poglądami oraz przedstawionymi stanowiskami,

- by w toku realnej debaty politycznej brano pod uwagę głos młodzieży, prezentujący nowe koncepcje, argumenty i postulaty,

- by opracowując kolejne projekty polityczne, ich dorośli autorzy wspierali się twórczą myślą pokoleń młodych dla lepszego jutra Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkich jej Obywateli!


Stenogram obrad