Wydarzenia - Senat RP

Marszałek Senatu na zakończeniu edycji Programu Stypendialnego im. L. Kirklanda

24 czerwca 2010 roku marszałek Senatu Bogdan Borusewicz wziął udział na Uniwersytecie Warszawskim w uroczystym zakończeniu roku akademickiego 2009/2010 jubileuszowej, dziesiątej edycji Programu Stypendialnego im. Lane'a Kirklanda.

Marszałek Borusewicz wręczył 51 stypendystom między innymi z Ukrainy, Gruzji, Armenii, Kazachstanu, Mołdowy, Azerbejdżanu, Rosji, Kirgistanu dyplomy ukończenia rocznych studiów na polskich szkołach wyższych. Składając studentom gratulacje B. Borusewicz przypomniał rolę Lane'a Kirklanda w dziele transformacji krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Jak podkreślił "od Kirklanda otrzymaliśmy znaczącą pomoc w okresie dla Polski najtrudniejszym. Dziś nasz kraj, który odniósł w wyniku dokonanych przemian politycznych i gospodarczych sukces, chce tym sukcesem podzielić się z innymi". Marszałek wyraził nadzieje, że wiedza jaką zdobyli w trakcie studiów stypendyści Programu Stypendialnego im. L. Kirklanda będzie służyć w ich ojczystych krajach w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i demokracji.

Celem Programu Stypendialnego im. L. Kirklanda jest przekazywanie polskich doświadczeń w zakresie transformacji oraz integracji europejskiej przedstawicielom krajów Europy Wschodniej a także Kaukazu Południowego i Azji Środkowej. Wiedzę w tym zakresie młodzież zdobywa podczas rocznych studiów na polskich uczelniach w Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Warszawie. Stypendyści studiują m.in. ekonomię, zarządzanie, administrację publiczną, prawo, nauki społeczne i polityczne. W ciągu 10 lat program ukończyło 418 stypendystów.

Program Stypendialny im. L. Kirklanda jest jednym z pierwszych przedsięwzięć Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, założononej przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości. Fundacja Wolności rozpoczęła działalność przed 10 laty z podwójną misją: umacniania polskiej transformacji oraz dzielenia się doświadczeniami Polski z innymi krajami byłego bloku wschodniego.