Wydarzenia - Senat RP

W Passy odsłonięto tablicę upamiętniającą Marię Skłodowską-Curie

19 września 2009 roku w Passy (Francja) została odsłonięta tablica upamiętniająca pobyt w miejscowym sanatorium Sancellemoz Marii Skłodowskiej-Curie. Tablica została ufundowana w inicjatywy senatora RP Ireneusza Niewiarowskiego przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego, miasta Zakopane i gminy Kościelisko. W tym roku mija 75 rocznica śmierci Marii Skłodowskiej-Curie.

Odsłaniając tablicę sen. Niewiarowski przypomniał naukowy dorobek wielkiej polskiej uczonej, podkreślając, że swoimi dokonaniami "wyprzedziła swoje czasy o wiek" i dlatego winniśmy jej pamięć. Sen. Niewiarowski przypomniał związki M. Skłodowskiej z Podhalem i Kościeliskiem. Dodał, że rok 2011 będzie Światowym Rokiem Chemii a jednocześnie minie 100 lat od przyznania M. Skłodowskiej drugiej nagrody Nobla w dziedzinie chemii. Uroczystości te będziemy obchodzić także w Polsce.

Sen. Niewiarowski przekazał zebranym list od marszałka Senatu Bogdana Borusewicza. Marszałek Senatu podkreślił w nim, że "przypominanie zasług naszej wybitnej Rodaczki pokoleniom młodych Europejczyków jest powinnością nas wszystkich. Odkrycie radu i polonu, praca na Sorbonie, stworzenie Francuskiej Wojskowej Służby Radiologicznej niosącej pomoc żołnierzom bezpośrednio na froncie, zbudowanie wraz z mężem Piotrem Curie podstaw fizyki jądrowej czy też założenie Instytutu Radowego i Pracowni Radiologicznej w Warszawie w niesprzyjających okolicznościach politycznych kraju pod zaborami - to najważniejsze dokonania Marii Skłodowskiej-Curie. To jej wielki wkład w rozwój nauki polskiej i francuskiej. To wkład w rozwój cywilizacyjny Europy". Marszałek B. Borusewicz podkreślił w liście, że ufundowanie i odsłonięcie tablicy w Sancellemoz "przyczyni się do zachowania w pamięci przyszłych pokoleń dokonań Wielkiej Polki. Przyczyni się również do rozwijania dobrej współpracy partnerskiej między samorządami Polski i Francji".

Passy - znana miejscowość sanatoryjna w Krainie Mont Blanc- jest miejscem gdzie zmarła w 1934 r. Maria Słodowska-Curie. Przyjęta do sanatorium w Sancellemoz Maria Skłodowska-Curie w stanie ciężkim, uległa w ciągu kilku dni postępującej (na skutek przewlekłej ekspozycji na promieniowanie jonizujące) aplazji szpiku kostnego i tam zmarła.