Wydarzenia - Senat RP

Marszałek Senatu otrzymał Złotą Honorową Odznakę Krajowej Izby Gospodarczej

Bogdan Borusewicz marszałek Senatu otrzymał Honorową Złotą Odznakę Krajowej Izby Gospodarczej za promowanie polskiej gospodarki za granicą. Uroczystość odbyła się 18 czerwca 2009 r. podczas Walnego Zgromadzenia KIG w Warszawie..

Przedsiębiorcy zrzeszeni w Krajowej Izbie Gospodarczej doceniają wysiłki marszałka Bogdana Borusewicza na rzecz promowania polskiej gospodarki za granicą. Wyjeżdżając za granice marszałek nie tylko zabiera ze sobą przedsiębiorców , ale także aktywnie uczestniczy w spotkaniach z zagranicznymi partnerami. Tę nagrodę przyznaliśmy panu marszałkowi także za to, że reprezentuje cechy rzadkie wśród polityków - krystaliczną uczciwość i bezkompromisowość w walce o prawa ludzi, którzy są ich pozbawieni" - uzasadnił przyznanie odznaki marszałkowi Senatu Andrzej Arendarski prezes KIG.

Nagrody przyznawane są przedstawicielom samorządu gospodarczego, wybitnym przedstawicielom gospodarki, świata kultury i nauki, politykom szczególnie zasłużonym dla ruchu samorządu gospodarczego.

Złote odznaki otrzymali: prof. Jerzy Buzek, Waldemar Pawlak wicepremier, minister gospodarki, Jerzy Gagucki dyrektor gabinetu KIG.

Krajowa Izba Gospodarcza od 1990 r. działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorców reprezentując ich w kraju i za granicą. Skupia ponad 140 organizacji samorządowych i izb gospodarczych.