Wydarzenia - Senat RP

"Twórcy niepodległości 1918-1922"

Bogdan Borusewicz marszałek Senatu otwierając 27 listopada 2008 r. w Senacie konferencję "Twórcy niepodległości 1918-1922" powiedział, że Senat RP pragnie ugruntować opinię, że odzyskanie niepodległości to nie był tylko splot okoliczności takich jak wojna, osłabienie zaborców, ale w dużej mierze działalności samych Polaków - społeczeństwa i polityków.

Konferencja została zorganizowana przez Komisję Kultury i Środków Przekazu w związku z przypadającą w tym roku 90. rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę.

Konferencja łączy się z uchwałą Senatu RP przyjętą w 90. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, która uznała wkład ówczesnego społeczeństwa, polityków - także z opozycji w budowanie niepodległego bytu państwowego - zaznaczył senator Piotr Ł. Andrzejewski przewodniczący Komisji Kultury i Środków Masowego Przekazu. Według senatora Andrzejewskiego konferencja wpisuje się w cykl wydarzeń upamiętniających fundamenty naszej niepodległości.

W opinii Borusewicza 20 lat niepodległości potrzebne było następnym pokoleniom. "Bez pamięci o przeszłości i próby jej zrozumienia trudno zrozumieć współczesność, trudno zrozumieć postawy ludzi" - mówił marszałek. Podziękował historykom za udział w konferencji i podzielenie się swoimi badaniami nad tym okresem, bo, według marszałka, stale na nowo interpretuje się fakty, które doprowadziły do polskiego listopada. "Mamy obowiązek pamiętać o tamtych ludziach i wydarzeniach, o twórcach niepodległości" - powiedział Borusewicz. Dodał, że teraz nie ma prób politycznego kształtowania historii okresu II Rzeczpospolitej, nie ma ideologii, która każe interpretować i zakłamywać historię. Podkreślił, że znaczna część obecnych elit politycznych to ludzie wywodzący się z opozycji demokratycznej. Zaznaczył, że czas odzyskiwania niepodległości był inspiracją dla ludzi "Solidarności". Okres II Rzeczpospolitej trwał 20 lat i w przyszłym roku upłynie 20 lat od pierwszych wolnych wyborów do Senatu RP. Zdaniem marszałka nie unikniemy porównań tych dwóch okresów - analizy tamtych i obecnych sukcesów i porażek. W opinii marszałka nie ma wątpliwości, że bez tamtych 20. lat niepodległości - nie byłoby Powstania Warszawskiego, nie byłoby wspaniałych ludzi, którzy po wojnie w czasach zakłamania i represji potrafili pielęgnować myśl o wolnej ojczyźnie.

Senator Andrzejewski podsumował konferencję słowami generała Władysława Andersa: "Odrzućmy wszystko co nas dzieli, wybierzmy wszystko co nas łączy". Zdaniem senatora Andrzejewskiego taką zasadą kierowali się twórcy polskiej niepodległości. Przewodniczący senackiej komisji kultury zapowiedział organizację kolejnych konferencji poświęconych sylwetkom wielkich Polaków zapomnianych lub zepchniętych na margines historii.

Intencją organizatorów konferencji było ukazanie wszystkich najważniejszych osób i środowisk zasłużonych w odbudowie polskiej państwowości po I wojnie światowej. Podczas sesji referaty przedstawili wybitni znawcy tematu i biografowie postaci zasłużonych w tym dziele. Przedstawiona została działalność w tamtym okresie takich polityków jak: Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Wojciech Korfanty, Ignacy Daszyński, Wincenty Witos.

W konferencji udział wzięli senatorowie: Janina Fetlińska, Barbara Borys-Damiecka, Adam Massalski, Henryk Górski, Wojciech Skórkiewicz, historycy i naukowcy, a także studenci i młodzież licealną.