Wydarzenia - Senat RP

X Edycja Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku"

24 listopada 2008 r. w Senacie pod honorowym patronatem prezydenta Lecha Kaczyńskiego, odbyła się Gala Nominatów X Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku". Galę współorganizowała wraz z Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, senacka Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Celem konkursu jest popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Konkurs ma także za zadanie wyróżnić instytucje zaangażowane w edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnych.

Tytułem "Przyjazny Środowisku" przyznawany jest w trzech kategoriach: "Samorząd Przyjazny Środowisku", "Przedsiębiorstwo Przyjazne Środowisku" oraz "Promotor Ekologii".

Kategoria "Samorząd Przyjazny Środowisku" dotyczy samorządów terytorialnych (gmin, powiatów) oraz samorządowych związków celowych, które w ostatnim czasie zrealizowały ważne z punktu widzenia społeczności lokalnych lub regionu inwestycje ekologiczne. Wnioski w tej kategorii oceniane są pod kątem kompleksowości podjętych rozwiązań, ich nowatorstwa, skali zaangażowania własnego samorządów, dostosowania inwestycji do standardów i dyrektyw UE, a przede wszystkim pod względem poprawy stanu środowiska naturalnego.

Do konkursu w kategorii "Przedsiębiorstwo Przyjazne Środowisku" przystąpić mogły podmioty gospodarcze, które poczyniły inwestycje ekologiczne, mające na celu nie tylko poprawę funkcjonowania przedsiębiorstwa, ale także stanu środowiska naturalnego w regionie. Ocenie podlegała kompleksowość działań, nowatorstwo zastosowanych rozwiązań technologicznych i zaangażowanie w edukację ekologiczną.

Największa liczba ubiegających się o tytuł "Przyjaźni Środowisku" była w kategorii "Promotor Ekologii". Mogły w niej rywalizować wszystkie podmioty: placówki oświatowe, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, instytuty naukowe oraz mass media. Podczas oceniania brane były pod uwagę: skala zaangażowania instytucji w edukację ekologiczną, propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska i zdrowego trybu życia, podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz organizacja imprez o charakterze proekologicznym.

W tegorocznej, X edycji konkursu samorządy oraz przedsiębiorstwa starać się mogły również o Europejską Nagrodę Ekologiczną - European Ecological Award "Environment Friendly". Celem ustanowienia tej nagrody było wyróżnienie jednostek zaangażowanych w realizację działań mających na celu dostosowanie do wymagań unijnych w zakresie ekologii, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju, niwelowanie różnic w rozwoju pomiędzy krajami członkowskimi, a także pomiędzy poszczególnymi ich regionami.

Podczas X edycji konkursu, Narodowa Rada Ekologiczna wybierała nominatów spośród 400 kandydatów. O tytuł "Przyjazny Środowisku" ubiegały się gminy, starostwa, miasta, przedsiębiorstwa, szkoły, a także przedszkola, co - jak podkreślili organizatorzy konkursu - dobrze wróży polskiej ekologii.

W kategorii "Gmina Przyjazna Środowisku" nominowano 17 urzędów miast i gmin, w kategorii "Powiat Przyjazny Środowisku" - 3 starostwa powiatowe. Nominację do tytułu "Firma Przyjazna Środowisku" otrzymało 8 przedsiębiorstw, 2 zakłady nominowano w kategorii "Technologia Godna Polecenia". Nominatami do nagrody "Promotor Ekologii" zostało decyzja Narodowej Rady Ekologicznej 24 uczestników konkursu, w tym 11 szkół i 2 przedszkola.

Do nagrody "Europejska Nagroda Ekologiczna" nominację otrzymały trzy starostwa powiatowe: w Bełchatowie, Dzierżoniowie i Kole; trzy urzędy gminne: w Kazimierzu Biskupim, Łękawicy i Dębicy; dwa urzędy miasta: w Legnicy i Ustrzykach Dolnych oraz jedno przedsiębiorstwo - AM Trans Progres SP z o o.

Wyróżnionym gratulował senator Jerzy Chróścikowski przewodniczący senackiej Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Spotkanie prowadził senator Michał Wojtczak -sekretarz Narodowej Rady Ekologicznej.

X edycja konkursu zakończy się 6 lutego 2009 r. - wówczas poznamy tegorocznych laureatów. W Polsce, po IX edycjach konkursu, już ponad 450 gmin, firm oraz placówek oświatowych może poszczycić się tytułem "Przyjażni Środowisku".