Wydarzenia - Senat RP
 

Marszałek spotkał się z grupą chińskich dziennikarzy

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz spotkał się 12 września 2011 r. w Senacie z grupą chińskich dziennikarzy. Przedstawicieli mediów interesowała transformacja ustrojowa w Polsce, polska prezydencja, sprawy gospodarcze, a także zdanie marszałka nt. zmian w Afryce Północnej.

B. Borusewicz powiedział, że zmiany w Afryce Północnej można oceniać tylko pozytywnie. Zdaniem marszałka są to zmiany trwałe, gdyż dotyczą całego regionu, a nie jednego państwa. Budowa demokracji w Egipcie, Tunezji, Libii będzie, w ocenie B. Borusewicza, oddziaływać na sąsiednie kraje.

Pytany o funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, marszałek powiedział, iż budowa społeczeństwa obywatelskiego to podstawa ustroju demokratycznego. Władza została przekazana społeczeństwu, została zdecentralizowana. To samorządy mają własne kompetencje, dochody, to z nimi kontaktują się obywatele, one rozwiązują problemy na szczeblu lokalnym. Przypomniał, że obywatele, którzy tworzyli "Solidarność" po zmianie ustroju trafili: do polityki, do biznesu tworząc małe i średnie przedsiębiorstwa lub do organizacji pozarządowych. Wówczas nastąpił gwałtowny rozwój trzeciego sektora. Obecnie, zdaniem marszałka, nastąpiła stabilizacja w rozwoju organizacji pozarządowych.

Dziennikarze pytali także, w jaki sposób Polsce udało się uniknąć kryzysu gospodarczego. W ocenie marszałka złożyło się na to kilka elementów: absorpcja środków unijnych m.in. na rozwój infrastruktury, wzrost eksportu w związku ze spadkiem wartości złotówki, zdrowy system bankowy, a także fakt, że większość dochodu narodowego wypracowują małe i średnie przedsiębiorstwa, które są elastyczne i szybko reagują na wszelkie zmiany.

Media chińskie interesowały się również tym, w jaki sposób UE radzi sobie z nierównością krajów członkowskich. Marszałek powiedział, że dąży się do wzmocnienia Komisji Europejskiej. Obecnie kryzys w strefie euro wymaga wspólnej polityki gospodarczej i finansowej i w związku z tym następne prerogatywy narodowe zostaną oddane KE. Podkreślił, że kryzys finansowy stwarza problemy, ale i szansę dalszej integracji Unii.

Podczas spotkania rozmawiano także na tematy gospodarcze. Marszałek podkreślił, że tak jak na wszystkie dziedziny życia także na rozwój gospodarczy ma wpływ wolność i indywidualizm. Zaznaczył, że w Europie jest zainteresowanie gospodarką Chin, która obecnie jest powiązana z gospodarką światową, ale dodał, że gospodarka centralnie sterowana ma swoje ograniczenia. Według marszałka Europa nie dogoni gospodarczo Chin. Mogą to zrobić Indie, ale to nie jest wyścig, bo zadecydują o tym mechanizmy.

Marszałek podziękował dziennikarzom za zainteresowanie Polską i za spotkanie.