Wydarzenia - Senat RP

Podsumowanie akcji "Lato z Polską"

25 sierpnia 2009 r. w Senacie podsumowano akcję "Lato z Polską" - program edukacyjny zainicjowany przez Zjednoczenie Społeczne "Związek Polaków na Białorusi", a realizowany przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska". Pobyt dzieci i młodzieży z polskich rodzin mieszkających na Białorusi finansował Senat RP wespół z samorządami.

Przedstawiając ideę akcji prezes "Wspólnoty Polskiej" Maciej Płażyński przypomniał, że pochodzenie polskie na Białorusi deklaruje ok. 300 tys. osób, ale faktyczna liczba osób polskiego pochodzenia może sięgać 1 miliona. Podkreślił, że pomaganie Polakom mieszkającym poza granicami Ojczyzny jest "naszym narodowym obowiązkiem". Dodał, że pobyt dzieci i młodzieży z polskimi korzeniami jest "początkiem ich przygody z Polską". Chcemy - podkreślił - żeby byli oni świadomymi Polakami i budowali polskość poza granicami Polski. Prezes "Wspólnoty Polskiej" wyraził przekonanie, że akcja "Lato z Polską" będzie kontynuowana w przyszłych latach.

Przewodnicząca Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys wskazała na wielką rolę jaką odgrywa w szerzeniu oświaty polskiej na Białorusi pobyt dzieci i młodzieży polskiej w naszym kraju. Powiedziała, że projekty edukacyjne realizowane na terenie Polski owocują tworzeniem kolejnych punktów nauki języka polskiego za wschodnią granicą.

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz wyraził wdzięczność wszystkim organizatorom za wysiłek w przygotowaniu programu dla dzieci i młodzieży z Białorusi, a przede wszystkim Związkowi Polaków na Białorusi i samorządom polskim wszystkich szczebli. Marszałek przypomniał, że Senat na program edukacyjny przeznaczył 1 mln zł a drugi milion dołożyły polskie samorządy: gminy, starostwa, województwa. W programie uczestniczyło 2 500 dzieci i młodzieży. W sumie Senat na wypoczynek wakacyjny dla dzieci zza wschodniej granicy przeznaczył w br. 2 mln zł. B. Borusewicz zadeklarował, że w pracach nad projektem budżetu na 2010 rok nie zostaną zmniejszone środki na pomoc dla Polonii i Polaków za granicą.

W uznaniu wysiłku organizacyjnego i finansowego samorządów terytorialnych i innych instytucji, które włączyły się do akcji "Lato z Polską" marszałek Bogdan Borusewicz wręczył ich przedstawicielom dyplomy uznania. W programie wzięły udział m.in. urzędy marszałkowskie województw: mazowieckiego, zachodnio-pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz samorządy: Gdańska, Spotu, Gdyni, Wejherowa, Słupska, Tczewa, Koszalina, Szczecina, Poznania, Wrocławia, Gliwic, Łodzi, Opola, Kielc, Nowego Targu, Bydgoszczy.