Wydarzenia - Senat RP

Marszałek Senatu wziął udział w Konferencji Przewodniczących Parlamentów UE

Bogdan Borusewicz marszałek Senatu RP 27 i 28 lutego 2009 roku w Paryżu wziął udział w Konferencji Przewodniczących Parlamentów Państw Unii Europejskiej. Marszałek zabrał głos w dyskusji nt. reakcji państw UE na kryzys finansowy. Podkreślił, że protekcjonizm gospodarczy, czyli nadmierna ochrona narodowej gospodarki to groźna perspektywa dla Unii Europejskiej.

Na wniosek strony polskiej została wprowadzona do deklaracji końcowej poprawka, w której przewodniczący parlamentów UE opowiedzieli się za unikaniem przez państwa Unii protekcjonizmu gospodarczego i dążeniem do europejskiej solidarności w obliczu kryzysu.

Według marszałka trudno ocenić kiedy zakończy się kryzys i jakie będą jego skutki. "Powinniśmy mówić prawdę wyborcom, bo kryzys dotknie wszystkich" - zaznaczył marszałek. Dodał, że jego zdaniem, nie ma cudownego lekarstwa na kryzys np. w postaci zwiększania deficytu budżetowego. Zwolennicy takiego rozwiązania powinni zobaczyć jak ta terapia zadziałała na Ukrainie - mówił.

W ocenie Borusewicza kryzys gospodarczy może prowadzić do kryzysu społecznego i temu powinni zaradzić rządzący i parlamentarzyści. "Podejmując skuteczne działania, mające na celu zwalczanie kryzysu, możemy uświadomić obywatelom po co istnieje Unia Europejska" - powiedział Borusewicz. Zdaniem marszałka poparcie dla UE w obliczu kryzysu może wówczas wzrosnąć.

W trakcie tej części konferencji przewodniczący parlamentów dyskutowali nie tylko o kryzysie finansowym, ale także o innych kryzysach, które w ostatnim czasie miały miejsce na świecie tj. o kryzysie gazowym, gruzińskim, w strefie Gazy. Zdaniem marszałka kryzys finansowy może przyczynić się do odnowienia niektórych z tych kryzysów.

Tematami tegorocznego spotkania były ponadto: "Przyszłość instytucjonalna UE i wdrożenie postanowień Traktatu z Lizbony przez parlamenty narodowe", "Przygotowanie wymiaru parlamentarnego przewodnictwa Unii Europejskiej" oraz "Przyszłość Europy w perspektywie 2030 r.".

Przy okazji konferencji marszałek spotkał się z Gerardem Larcherem przewodniczącym Senatu Francji. Marszałek ponowił zaproszenie do złożenia wizyty w Polsce, które zostało przyjęte przez przewodniczącego Senatu Francji. Politycy rozmawiali ponadto o współpracy samorządowej polsko-francuskiej. Borusewicz zaproponował, by pod patronatem Senatów Polski i Francji odbył się w Polsce w 2010 roku Kongres samorządowców z obu państw.