Wydarzenia - Senat RP

Wizyta ministra spraw zagranicznych Republiki Chorwacji

Bogdan Borusewicz marszałek Senatu spotkał się 26 listopada 2008 r. w Senacie z Gordanem Jandrokovicem ministrem spraw zagranicznych Republiki Chorwacji.

Marszałek zapewnił, że Polska wspiera euroatlantyckie aspiracje Chorwacji. Dodał jednak, że Unia ma teraz problem z traktatem z Lizbony i to może mieć wpływ na dalsze rozszerzanie UE. B. Borusewicz wyraził zadowolenie z rozwoju kontaktów handlowych między Polską a Chorwacją, a także ze stale rosnącej liczby polskich turystów odwiedzających ten kraj. Marszałek podkreślił, że docenia rolę stabilizacyjną, jaką odgrywa Chorwacja w swoim regionie. Zapytał gościa o sytuację w Bośni i Hercegowinie oraz problemy bilateralne ze Słowenią.

Minister Gordan Jandrokovic podziękował za wsparcie chorwackich starań do NATO i UE. Wyraził nadzieje, że relacje, zwłaszcza handlowe między obu krajami będą się stale rozwijać. Jego zdaniem Chorwacja w przyszłym roku powinna być już pełnoprawnym członkiem NATO. Teraz Chorwacja przed akcesją dostosowuje swoje prawo do unijnych wymagań, reformuje swoje sądownictwo, prowadzi walkę z korupcją i przestępczością, pracuje nad prywatyzacją stoczni. Zgodził się z marszałkiem, że problemem dla Chorwacji może być nie przyjęcie traktatu z Lizbony. Minister wyraził jednak nadzieje, że do końca 2009 roku Unia przełamie impas i otworzy drzwi przed Chorwacją. Podkreślił, że jednym z priorytetów Chorwacji jest pokój i stabilizacja w Europie Południowo-Wschodniej, dlatego angażuje się we współpracę regionalną. Jego zdaniem Chorwacja stanowi pomost między UE a Bałkanami Zachodnimi. Jest liderem w regionie i może pomagać innym krajom w realizacji ich europejskich aspiracji. Szef chorwackiego MSZ zaznaczył, że Chorwacja gotowa jest utrzymywać dobre relacje z Serbią i Słowenią,. Dodał, że Serbia musi się uporać ze swoimi wewnętrznymi problemami i zaakceptować realia polityczne. W opinii Jandrokovica społeczność międzynarodowa powinna więcej uwagi poświęcić sytuacji w Bośni i Hercegowinie, bowiem trzy żyjące tam narodowości nie mogą porozumieć się co do przyszłości tego kraju. Zdaniem ministra rozwiązaniem tego problemu może być zagwarantowanie suwerenności i integralności terytorialnej Bośni i Hercegowiny, równości trzech żyjących tam narodowości oraz stworzenie euroatlantyckiej perspektywy.

W trakcie spotkania politycy wiele uwagi poświęcili kwestiom związanym z prywatyzacją stoczni.