Wydarzenia - Senat RP

Wicemarszałek Senatu Krystyna Bochenek otworzyła szkołę w Pojana Mikuli

W piątek 9 października 2009 r. Krystyna Bochenek, wicemarszałek Senatu otworzyła szkołę w Pojana Mikuli w Rumunii. Budynek szkolny, w którym mieści się także przedszkole wybudowano ze środków Senatu RP. Zadanie to zostało zrealizowane na wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

W uroczystości otwarcia udział wzięli: senator Andrzej Person przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Bronisław Korfanty i Marek Konopka senatorowie z tej komisji, Maciej Płażyński prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", Sorin Arcadie Popescu wojewoda Suczawy, Gerwazy Longher prezes Związku Polaków w Rumunii i poseł do rumuńskiego parlamentu oraz rumuńscy posłowie i senatorowie.

Nową szkołę poświęcił biskup diecezji Jassy Petru Gherghel.

Gerwazy Longher dziękując Senatowi i Wspólnocie za tę szkołę podkreślił, że "może dzieci w tej chwili nie rozumieją, że są świadkami wielkiego wydarzenia, ale z czasem zapewne docenią wagę tego daru". Podziękował także rumuńskim władzom, parlamentarzystom, księżom i społeczności Pojany Mikuli za życzliwość i wsparcie.

"To wielka satysfakcja widzieć radość na twarzach rodziców i dzieci, to wielka satysfakcja z dobrze zainwestowanych polskich pieniędzy" - mówiła podczas otwarcia szkoły wicemarszałek Bochenek. Dodała, że pieniądze wydane na edukację zwracają się wielokrotnie. Wyraziła nadzieję, że być może spośród dzieci uczących się w tej pięknej szkole znajdzie się następca Jerzego Buzka przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Życzyła dzieciom samych dobrych ocen, a rodzicom, by byli obecni w życiu szkoły. Wicemarszałek dziękowała każdej osobie, która przyczyniła się do powstania tej szkoły i prosiła wszystkich o otoczenie opieką tej nowej, wspaniałej placówki.

"Dostaliście od Polski wspaniały prezent. Ten prezent należy wam się za polską tożsamość, za to, że mówicie i modlicie się po polsku" - powiedział Maciej Płażyński.

Inaugurację szkoły uświetnił spektakl folklorystyczny przygotowany przez dziecięce zespoły Sołonczanka i Mała Pojana.

Uroczyste otwarcie szkoły poprzedziła msza święta w miejscowym kościele celebrowana przez biskupa Petru Gherghela.

Budynek szkoły i przedszkola w Pojanie Mikuli wybudowano w ciągu dwóch i pół roku.

Do nowej szkoły uczęszczać będzie ponad 100 uczniów. W Pojanie Mikuli mniejszość polska stanowi 70 proc. mieszkańców. Według oficjalnych danych w Rumunii mieszka ok. 4 tys. Polaków. Dzieci w nowej szkole uczą się po polsku 4 godziny dziennie. Szkoła obecnie jest własnością Związku Polaków w Rumunii. Obiekt zostanie włączony w system oświaty rumuńskiej.

Delegacja polskiego Senatu spotkała się także z władzami Suczawy. Wicemarszałek podziękowała władzom Rumunii i regionu za opiekę nad polską mniejszością w Rumunii i "zielone światło" dla nauki języka polskiego. Prosiła o pieczę nad nowowybudowaną szkołą. Wojewoda mówił o planach rozwoju regionu. Podkreślił, że władze stawiają na rozwój turystyki w tym regionie. Prosił o pomoc w promocji rumuńskiej Bukowiny.