Wydarzenia - Senat RP

Polska szkoła w Rumunii nosi imię Krystyny Bochenek

Polska szkoła we wsi Pojana Mikuli, na rumuńskiej Bukowinie, otrzymała imię Krystyny Bochenek, która zginęła 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem.

W uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej wzięli udział mąż zmarłej prof. Andrzej Bochenek i córka Magdalena Bochenek, marszałek Senatu Bogdan Borusewicz oraz senatorowie: Zbigniew Szaleniec, przewodniczący Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, Bronisław Korfanty, wiceprzewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Tadeusz Gruszka i Andrzej Szewiński, a także marszałek woj. śląskiego Bogusław Śmigielski i radni z regionu śląskiego.

Marszałek B. Borusewicz przypomniał, że to właśnie Krystyna Bochenek rok temu otwierała szkołę w Pojana Mikuli, która została wybudowana ze środków senackich. "Równo rok temu przyjechała tutaj, aby otworzyć tą piękną szkołę. Dzisiaj przyjechaliśmy po to, żeby nadać tej szkole jej imię. Nie planowaliśmy tego, że ta szkoła, którą otwierała, będzie też jej pomnikiem" - powiedział wzruszony marszałek. Dodał, że K. Bochenek będąc świetnym człowiekiem, dziennikarką oraz parlamentarzystką cały czas myślała o innych, dbając także tak bardzo o język polski.
"Tak się stało, że ta polska szkoła, do której będą chodzili wszyscy, którzy tutaj mieszkają, będzie nosiła jej imię. W ten sposób będzie razem z nami i wami. Ta pamięć o niej będzie na pewno przechowywana tak samo w Pojanie Mikuli, na rumuńskiej Bukowinie, jak w Katowicach, Warszawie i w całej Polsce. Będziemy o niej pamiętać"- powiedział marszałek Senatu.

Słowa podziękowania za inicjatywę nadania polskiej szkole w Rumunii imienia Krystyny Bochenek złożył prof. A. Bochenek. "Trudno nie kryć wzruszenia, gdy usłyszało się tyle ciepłych słów o mojej żonie, która będzie miała tak wspaniały pomnik w tak odległym od naszego kraju miejscu. To jest wspaniała rzecz" - mówił A. Bochenek. Dodał też, że dokładnie pamięta, kiedy żona wróciła z uroczystości otwarcia szkoły i z wielkim wzruszeniem opowiadała, jak ważne jest to miejsce dla polskiej kultury i polskiej społeczności w Rumunii. "Szkoła nazwana imieniem Krystyny Bochenek to wielkie wyróżnienie dla niej, ale także dla całej naszej rodziny. Słowa, które znajdują się na tablicy pamiątkowej, mówią o tym, jak ważne jest utrzymanie polskości, a szkło, z którego zrobiona jest tablica, pomimo iż jest bardzo mocne, powinno symbolizować, że wszystko w naszym życiu jest kruche i trzeba o nie dbać" - podkreślił A. Bochenek.

Na pamiątkowej tablicy, autorstwa wrocławskiego architekta Tomasza Urbanowicza, widnieje napis: "Pamięci tragicznie zmarłej w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem Krystyny Bochenek, wicemarszałka Senatu RP VII kadencji, niestrudzonej propagatorki polszczyzny, która wiedziona troską o krzewienie wśród Polaków na Bukowinie rumuńskiej naszego wielkiego, wspólnego dobra - słowa polskiego, otworzyła tutaj 9 października 2009 r. szkołę polską".

Podczas uroczystości odczytano także specjalne przesłanie prezydenta Rumunii Traiana Basescu. W przesłaniu tym czytamy: "Chciałbym na wstępie podziękować Związkowi Polaków w Rumunii za jego wysiłki, które doprowadziły do powstania szkoły w Pojanie Mikuli, będącej częścią dużego projektu, który znam i oceniam bardzo wysoko, pod nazwą "Dzieci Bukowiny".

Mam zaszczyt także powitać marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, pana Bogdana Borusewicza oraz wszystkich obecnych gości z Polski i Rumunii.

Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o katastrofie lotniczej, w której zginął prezydent Lech Kaczyński oraz liczni dostojnicy państwowi i obywatele polscy. Ta tragedia o ogromnym historycznym i symbolicznym wymiarze, biorąc pod uwagę mające się odbyć uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, porusza nas także dziś, gdy czcimy pamięć polskiego narodu oraz wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Krystyny Bochenek, której imię upamiętnione zostanie na murach szkoły.

Te dni mają wyjątkowe znaczenie. Rok temu, w czasie, gdy w Bukareszcie przyjmowałem przebywającego z oficjalną wizytą prezydenta Lecha Kaczyńskiego, podczas której miało dojść do podpisania strategicznego partnerstwa pomiędzy naszymi krajami, w Pojanie Mikuli pani Krystyna Bochenek, wybitna postać związana z mass mediami, ale i polityk, zaangażowany w wiele akcji charytatywnych, "dawała życie" szkole, która odtąd stawała się częścią lokalnej społeczności.

Dzisiejsze wydarzenie przypomina mi także o ważnym rozdziale w relacjach rumuńsko-polskich. Ponad 70 lat temu prezydent i polski rząd wraz ze skarbcem polskiego Banku Narodowego, a także częścią polskiego wojska i ludnością cywilną, znajdowali się na uchodźstwie w Rumunii. Dziś Rumunia i Polska kontynuują realizację wspólnych interesów i wartości w ramach struktur euroatlantyckich.

Chciałbym na zakończenie wyrazić nadzieję, że ta nowa szkoła odegra wielką rolę w promowaniu tożsamości wszystkich Polaków z Rumunii. W tym kontekście wyrażam także swoje zadowolenie z faktu, że Związek Polaków w Rumunii stanowi rzeczywisty pomost pomiędzy Rumunią i Polską, a także pomiędzy obydwoma narodami, które niejednokrotnie dzieliły podobny los i wspólne momenty w historii".

Odczytany został także list marszałka Senatu Rumunii Mircea Geoana: "Na wstępie chciałbym uczcić pamięć pani Krystyny Bochenek, która przewodniczyła polskiej delegacji podczas otwarcia nowej szkoły w Pojanie Mikuli w październiku 2009 roku i której, niestety, nie ma już wśród nas.

Dzisiejsza obecność tak ważnej delegacji w Pojanie Mikuli z marszałkiem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej panem Bogdanem Borusewiczem na czele jest dla nas prawdziwym zaszczytem i kolejnym dowodem dobrych relacji Polski i Rumunii.

Chciałbym także podziękować w sposób szczególny polskim władzom za ścisłą współpracę z rumuńskim rządem i za wsparcie finansowe udzielone szkole w Pojanie Mikuli. Równocześnie kieruję podziękowania dla przedstawicieli Związku Polaków w Rumunii, organizacji wchodzącej w skład Rady Mniejszości Narodowej od momentu jej powstania, którzy zawsze w sposób wzorowy współpracowali z rumuńskimi władzami.

Cieszę się, że wyjątkowe relacje pomiędzy narodami rumuńskim i polskim prowadzą do efektów służących nie tylko jednej generacji, ale i wielu przyszłym pokoleniom. Edukacja pełni strategiczną rolę w rozwoju społeczeństwa. Inwestowanie w edukację oznacza dziś inwestowanie w przyszłość.

Chciałbym także podkreślić ważną rolę, jaką odegrała szóstka nauczycieli, pracujących w ostatnich latach w województwie Suczawa, delegowanych przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie w ramach Programu Realizacji Umowy miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii w zakresie nauki, szkolnictwa i kultury.

Większość szkół z nauczaniem języka polskiego funkcjonuje bardzo dobrze dzięki pomocy polskich fundacji i organizacji, zajmujących się wspieraniem szkolnictwa polonijnego.

Każde dziecko z Rumunii i w Europie ma prawo do edukacji. Każde dziecko z Rumunii i Europy, niezależnie od tego, czy urodziło się na wsi czy w mieście, musi mieć szansę na naukę w dobrej szkole, w odpowiednich warunkach sanitarnych, posiadającej bibliotekę, wyposażonej w najnowszy sprzęt komputerowy i podłączonej do szybkiego Internetu. Rumuńska wieś potrzebuje nowoczesnych szkół, które zapewnią naszym dzieciom dobre warunki do nauki.

Obecnie podejmujemy nową próbę reformowania systemu edukacji. Stoję na twardym stanowisku, że przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji potrzeba szerokiej debaty dotyczącej ustawy o szkolnictwie, w którą włączą się wszyscy: uczniowie, studenci, rodzice, nauczyciele, przedstawiciele organizacji pozarządowych. Będę w tym sensie walczyć o to, aby przyszła ustawa o szkolnictwie wprowadzała stopniową, ale skuteczną poprawę rumuńskiego systemu edukacji.

Jestem zaszczycony zaproszeniem na uroczystości z okazji nadania szkole w Pojanie Mikuli imienia śp. Krystyny Bochenek. Niestety, nie będę mógł być na nich obecny i dlatego tą drogą chciałbym przekazać moje szczere wyrazy żalu w związku z katastrofą lotniczą pod Smoleńskiem, równocześnie z nadzieją myśląc o jak najbliższej współpracy pomiędzy państwem rumuńskim i polskim, jak również w przyszłości dzieci uczących się w szkole imienia Krystyny Bochenek w Pojanie Mikuli.

Pragnę zapewnić państwa, że jako marszałek Senatu Rumunii będę wspierał każdą inicjatywę prowadzącą do unowocześnienia i podniesienia poziomu w rumuńskim systemie edukacji. W tych trudnych dla nas wszystkich chwilach rumuńskie społeczeństwo potrzebuje szkoły, która zapewni naszym uczniom wiedzę na najwyższym poziomie".

Na program artystyczny złożyły się tańce i piosenki w wykonaniu uczniów szkoły w Pojanie Mikuli i zespołu "Sołonczanka" z Nowego Sołońca.

Delegacja polskiego Senatu oraz samorządu województwa śląskiego spotkała się z wojewodą Suczawy Sorinem Arcadie Popescu i wiceprzewodniczącym Rady Wojewódzkiej Suczawy Vasile Llie.