Wydarzenia - Senat RP

XI Spotkanie Stowarzyszenia Senatów Europy

Bogdan Borusewicz marszałek Senatu 17 kwietnia 2009 r., w Hadze wziął udział w XI Spotkaniu Stowarzyszenia Senatów Europy. Przewodniczący Senatów dyskutowali nt. "Roli Senatów na Kontynencie Europejskim".

Marszałek Senatu przypomniał słowa inicjatora Stowarzyszenia Christiana Ponceleta, że system dwuizbowy jest próbą odpowiedzi na bolesne doświadczenia związane z najnowszą historią Europy i że władze polityczne wymagają kontroli demokratycznej oraz wzajemnego równoważenia się. Marszałek podkreślił, że dwuizbowość ma tyle zalet, co zasada instancyjności w sądownictwie. Zdaniem marszałka w wielu krajach Europy izby wyższe nie tylko wzbogacają reprezentację parlamentarną, ale legitymizują władze przez zachowanie ciągłości historycznej. Zaznaczył, że wybrany w wolnych wyborach Senat RP w 1989 r. nawiązuje do wielowiekowej tradycji polskiej demokracji i państwowości przerwanej w XIX wieku, a w XX wieku zakwestionowanej przez nazizm i komunizm. Dodał, że podobną rolę Senat odgrywa w wielu krajach Europy.

"Racją bytu izb wyższych jest wyraźne odróżnienie się od izb deputowanych - zakresem kompetencji, długością kadencji, sposobem wyłaniania" - mówił marszałek. Przypomniał, że Senat Polski odrodził się 20 lat temu, w efekcie politycznego projektu. Jedynie Senat był wybrany w prawdziwie wolnych wyborach i od 1989 r. do 1991 miał w Polsce monopol na bycie polityczną reprezentacją narodu. W tym czasie Sejm noszący piętno kompromisu z poprzednim ustrojem nie nosił nawet miana Sejmu I kadencji. Po wolnych wyborach do Sejmu i Senatu podobieństwo Senatu do izby poselskiej stało się kłopotliwe. Marszałek podkreślił, że w Polsce dyskutuje się obecnie nt. ewentualnej reformy ustrojowej państwa; o możliwości wprowadzenia okręgów jednomandatowych w wyborach do Senatu, o zmniejszeniu liczby posłów i senatorów.

Drogę do umocnienia pozycji ustrojowej Senatu marszałek dostrzega w reprezentowaniu społeczności lokalnych, skoncentrowaniu się na wyprzedzającej analizie nowych inicjatyw legislacyjnych Komisji Europejskiej. Chodzi o Roczne Strategie Polityczne oraz Zielone Księgi, które umykają uwadze Sejmu.

Na zakończenie spotkania marszałek B. Borusewicz zaprosił wszystkich uczestników na nadzwyczajne spotkanie Stowarzyszenia do Gdańska w dniach 22-24 października br. dla wspólnego świętowania odrodzenia demokracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Marszałek przypomniał, że pierwsze wolne wybory od czasu zakończenia II wojny światowej w tej części Europy miały miejsce w Polsce. Były to wybory do Senatu RP 4 czerwca 1989 r. "Gdańskimi strajkami z sierpnia 1980 r. rozpoczął się demontaż komunizmu, w wyniku którego dwadzieścia lat temu w Polsce odbyły się wolne wybory. Mur berliński wówczas jeszcze stał" - mówił B. Borusewicz. Marszałek zaproponował, by z tej okazji w Gdańsku podjąć szerszą debatę na temat stanu demokracji europejskiej.

W trakcie pobytu w Holandii marszałek został przyjęty przez JKM Królową Niderlandów Beatrix.

Marszałek B. Borusewicz spotkał się także z Siergiejem Mironowem przewodniczącym Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Rosji. Rozmawiano o stosunkach polsko-rosyjskich, o tegorocznych obchodach Dnia Polonii i Polaków za granicą w Petersburgu i organizacji polsko-rosyjskiego forum samorządowego w Moskwie we wrześniu tego roku.