Wydarzenia - Senat RP

Przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE w Senacie

29 września 2010 r. wizytę w Senacie złożył Petros Efthymiou, przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). Z delegacją spotkał się Zbigniew Romaszewski, wicemarszałek Senatu. Politycy rozmawiali o przyszłości OBWE i "procesie z Korfu", jako nowej formie dialogu nt. bezpieczeństwa europejskiego.

Wicemarszałek wysoko ocenił działalność OBWE na rzecz budowania pokoju i bezpieczeństwa w Europie. Podkreślił, że sam działał w opozycji antykomunistycznej - w Komitecie Obrony Robotników, w "Solidarności" - której celem było odzyskanie suwerenności i budowa demokratycznego państwa. Dodał, że w 1980 r. na konferencję przeglądową w Madrycie (KBWE) przygotował raport o stanie przestrzegania praw człowieka w Polsce.

"Jestem w pełni za tym, by OBWE stało się miejscem szerokiego dialogu nt. bezpieczeństwa europejskiego" - powiedział Z. Romaszewski. Dodał, że zdaje sobie sprawę, iż dialog z krajami, które wkraczają na drogę demokracji jest trudny, bo kraje te mają inną wizję świata, hołdują innym wartości, a OBWE nie może rezygnować z pewnych pryncypiów. Dodał, że rozumie jak trudną rolę do spełnienia ma OBWE i popiera proces z Korfu, jako poszukiwanie nowych form działania. Natomiast sceptycznie, podobnie do polskiego rządu, odnosi się do propozycji powołania nowej struktury ds. bezpieczeństwa w Europie.

Przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE powiedział, że jest głęboko wzruszony, iż spotyka się z człowiekiem polskiej opozycji antykomunistycznej. Dodał, że był w greckim komitecie solidarności z "Solidarnością". W ocenie Petrosa Efthymiou OBWE odgrywa kluczową rolę w obronie wartości demokratycznych, budowaniu samorządności, gwarancji wolności mediów i budowaniu demokratycznego społeczeństwa. Bezpieczeństwo i budowanie demokratycznych wartości to nadrzędne cele organizacji. Jego zdaniem ogromną rolę w pełnieniu tej misji mogą odegrać parlamentarzyści, którzy mają większą swobodę działania niż rządy i organizacje i nie muszą "iść na trudne kompromisy". OBWE stara się być wszędzie, by zapewnić państwom i społeczeństwom niezależność, samorządność i demokrację.

Według przewodniczącego proces z Korfu przyczyni się do skuteczniejszego zapobiegania konfliktom i pozwoli osiągnąć stabilizację i bezpieczeństwo. Według przewodniczącego chodzi także o zapewnienie bezpieczeństwa bardzo szeroko rozumianego - także bezpieczeństwa energetycznego. Przekonywał, że nowa architektura bezpieczeństwa obejmie wszystkie sfery życia i wszystkie państwa będą mogły uczestniczyć w tym nowym porozumieniu bez żadnych warunków wstępnych, a parlamentarzyści mogą pomóc utrzymać dialog o bezpieczeństwie na właściwym torze. Dodał, że liczy na poparcie polskiego Senatu w tej kwestii.

W ocenie wicemarszałka o kształcie świata powinny decydować społeczeństwa, a nie mocarstwa, gdyż istnieją silne tendencje do budowy podzielonego świata, gdzie średnie państwa mają mały wpływ na kształtowanie polityki.

Politycy rozmawiali ponadto o kryzysie wartości demokratycznych związanym z rewolucją w rozwoju informacji.