Wydarzenia - Senat RP

Spotkanie Stowarzyszenia Senatów Europy w Rzymie

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz 16 kwietnia 2010 roku uczestniczył w Rzymie w XII Spotkaniu Stowarzyszenia Senatów Europy.

W sesji poświęconej roli senatów w dyplomacji parlamentarnej wzięli udział przewodniczący wyższych izb narodowych parlamentów z 16 krajów europejskich. Uczestnicy uczcili minutą ciszy pamięć ofiar katastrofy polskiego samolotu pod Smoleńskiem. Na ręce marszałka B. Borusewicza kondolencje złożyli m.in. przewodniczący senatu Włoch - Renato Schifani, przewodniczący Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej - Sergiej Mironow, przewodniczący Bundesratu Republiki Federalnej Niemiec - Jens Bohrnsen, przewodniczący senatu Francji - Gerard Larcher.

Podczas sesji marszałek Bogdan Borusewicz powiedział, że coraz większego znaczenia we współczesnych stosunkach międzynarodowych nabiera dyplomacja parlamentarna. Stwierdził, iż "wynika to z coraz większej roli parlamentów i parlamentarzystów oraz zgromadzeń międzynarodowych w polityce zagranicznej. Szczególna rola dyplomacji parlamentarnej wynika z faktu, że parlamentarzyście wolno powiedzieć więcej. W zamian ma on możliwość także więcej usłyszeć. W dyplomacji parlamentarnej uczestniczy z prawem głosu nie tylko rząd, ale również opozycja. Wynikają z tego korzyści dla obu stron. Dyplomacja parlamentarna dopuszcza bowiem do polityki zagranicznej całe polityczne spektrum. Dzięki temu jest ona bardziej reprezentatywna niż rządowa. Uprawiający dyplomację parlamentarną, maja prawo egzekwować zasadę wzajemności, czyli domagać się możliwości rozmowy z przedstawicielami opozycji. Także opozycji pozaparlamentarnej. Dyplomacja parlamentarna umożliwia zabranie głosu tym, którzy z różnych powodów są go pozbawieni" - powiedział marszałek B. Borusewicz. Dodał, że dobrym forum dla uprawiania dyplomacji parlamentarnej jest Stowarzyszenie Senatów Europy. Obok wymiany doświadczeń i poglądów sesje plenarne są okazją do spotkań i konsultacji dwustronnych. Właśnie podczas spotkania w Pradze w 2006 roku zostały nawiązane kontakty z Radą Federacją Rosji i jej przewodniczącym S. Mironowem. Była to próba poprawy stosunków polsko-rosyjskich - podkreślił marszałek Borusewicz. Kolejne spotkania dowiodły, że porozumienie można budować nie oglądając się na rządy - podkreślił Borusewicz.

Podczas rzymskiego spotkania przewodniczący senatów Francji i Belgii przedstawili propozycję utworzenia międzynarodowego ciała ds. polityki obronnej.

W trakcie konferencji odbyły się spotkania bilateralne. Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz spotkał się z z przewodniczącym Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej - Sergiejem Mironowem, przewodniczącym Senatu Włoch - Renato Schifanim oraz przewodniczącym Senatu Francji - Gerardem Larcherem.