Wydarzenia - Senat RP

"Prawo autorskie na miarę XXI wieku. Krok trzeci"

29 stycznia 2009 r. w Senacie odbyła się konferencja pt. "Prawo autorskie na miarę XXI wieku. Krok trzeci." Podczas konferencji zaprezentowany został projekt nowelizacji ustawy o prawie autorskim. Konferencję zorganizowała senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu.

Otwierając konferencję Bogdan Borusewicz marszałek Senatu podkreślił, że jest to kolejne spotkanie w Senacie poświęcone prawu autorskiemu. Zaznaczył, że Senat chętnie korzysta z doświadczenia i uwag środowiska, którego dotyczy stanowione prawo.

W konferencji uczestniczyła Krystyna Bochenek wicemarszałek Senatu, a także senatorowie: Barbara Borys Damięcka, Piotr Łukasz Andrzejewski, Andrzej Grzyb.

Piotr Żuchowski wiceminister kultury przypomniał, że projekt nowelizacji jest konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego sprzed trzech lat. Zakwestionowana regulacja dotyczyła postępowania przed Komisją Prawa Autorskiego w sprawie zatwierdzania przedstawianych przez organizacje zbiorowego zarządzania tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub artystycznych wykonań. Trybunał uznał, że w tym postępowaniu użytkownicy praw autorskich nie mają zagwarantowanych możliwości uczestniczenia w tym postępowaniu. Minister podkreślił, że nowelizacja oprócz zagwarantowania praw użytkownikom przy kształtowaniu tabel wynagrodzeń utrzymuje instytucję Komisji Prawa Autorskiego, która będzie zatwierdzać tabele na pierwszym etapie postępowania. Dodał, że jeśli orzeczenie Komisji zostanie zakwestionowane tabele będzie zatwierdzał sąd powszechny. Postępowanie przed Komisją i sądem będzie się toczyć według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym. W ocenie Żuchowskiego nowelizacja tworzy przestrzeń prawną do porozumienia stron. Wiceminister poinformował także, że w sądzie okręgowym zostanie wyznaczonych trzech sędziów i jeden sędzia w sądzie apelacyjnym, którzy będą rozstrzygać w sprawach dotyczących prawa autorskiego. Zdaniem Żuchowskiego ten projekt nowelizacji może stanowić podstawę do całościowej nowelizacji prawa autorskiego.

Obecni na konferencji przedstawiciele organizacji twórców krytykowali projekt nowelizacji. Twierdzili, że jest niekorzystny dla twórców. Zaproponowane zmiany prowadzą do nadreprezentacji użytkowników prawa autorskiego przy ustalaniu tabel wynagradzania, co naruszy prawa autorów. Przedstawiciel Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej podkreślił, że dalsze obowiązywanie obecnych tabel wynagradzania jest łamaniem prawa, bo już trzy lata temu zakwestionował je TK. Sami twórcy podkreślali, że zniesienie obowiązujących tabel przed wynegocjowaniem nowych grozi zniszczeniem organizacji zborowego zarządzania, który jest najlepszym, sprawdzonym systemem ochrony twórców.