Wydarzenia - Senat RP

Marszałek Senatu spotkał się z korpusem dyplomatycznym

16 lutego 2010 r. w Senacie odbyło się spotkanie marszałka Senatu Bogdana Borusewicza z korpusem dyplomatycznym.

Dziekan korpusu dyplomatycznego arcybiskup Józef Kowalczyk witając zebranych podkreślił, że "każdy początek roku skłania do ogarnięcia pamięcią tych, którzy ucierpieli z powodu kataklizmów, krwawych konfliktów, zamachów terrorystycznych, kryzysu finansowego, ubóstwa i głodu". "Początek roku 2010 postawił też przed wspólnotą międzynarodową problem pomocy ofiarom dotkliwego w skutkach trzęsienia ziemi na Haiti. Polska włączyła się w tę humanitarną akcję pomocy, tak jak i inne państwa, które tu reprezentujemy. Wchodzimy jednak w nowy rok 2010 z nadzieją, że będzie on lepszy i przyczyni się do zwiększenia solidarności z potrzebującymi, jak i rozwiązania palących problemów społecznych" - dodał nuncjusz apostolski.

Arcybiskup J. Kowalczyk powiedział, że "korpus dyplomatyczny akredytowany w Warszawie z uwagą śledzi wkład Polski w rozwiązywanie tych problemów w świecie. Śledzi także życie społeczne, polityczne, gospodarcze i kulturalne w Polsce. Z zainteresowaniem i szacunkiem patrzy również na prace Senatu. Zauważyliśmy także uchwałę Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie uczczenia rocznicy śmierci Wielkiego Polaka Jana Pawła II, w której między innymi czytamy, że senatorowie Rzeczypospolitej będą dokładać starań, by wszystko co czynią w ich pracy odpowiadało wskazaniom moralnym, które były troską całego nauczania Jana Pawła II. Te słowa usposabiają nas do zastanowienia się nad moralnym wymiarem działań ustawodawczych i politycznych. Niech więc Senat Rzeczypospolitej Polskiej przez swoją działalność pozaparlamentarną i parlamentarną wnosi czynny wkład w tworzenie nowej świadomości i wrażliwości społecznej. W tym duchu składamy Senatowi i wszystkim, którzy go stanowią, najlepsze życzenia noworoczne".

W swoim wystąpieniu marszałek B. Borusewicz przypomniał, że miniony rok - ogłoszony przez Senat Rokiem Polskiej Demokracji - obfitował w kontakty wielostronne. W Nadzwyczajnym Spotkaniu Stowarzyszenia Senatów Europy, które odbyło się w Gdańsku, uczestniczyli przewodniczący i przedstawiciele 14 europejskich senatów. W spotkaniu wzięli również udział Lech Wałęsa i Jerzy Buzek. W Warszawie spotkali się przewodniczący parlamentów Czech, Słowacji i Węgier na corocznym spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej. W Lublinie, z okazji 440 rocznicy Unii Lubelskiej, odbyło się posiedzenie Polsko-Litewsko-Ukraińskiego Zgromadzenia Parlamentarnego, podczas którego rozmawiano o Partnerstwie Wschodnim. Marszałek podkreślił, że "perspektywą europejską obejmujemy nie tylko bezpośrednich sąsiadów Polski i Unii, ale także kraje Kaukazu. Uzupełniamy Partnerstwo Wschodnie dyplomacją międzyparlamentarną. W ubiegłym roku gościliśmy w Polsce przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Armenii. W tym roku oczekujemy wizyty przewodniczącego Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji. Mamy nadzieję, że przeprowadzone wybory prezydenckie pozwolą również Ukrainie bardziej aktywnie działać na tym polu".

Marszałek B. Borusewicz nawiązał również do kryzysu gospodarczego. "Rok Demokracji okazał się także rokiem próby dla polskiej gospodarki. Przeszliśmy ją pomyślnie. Jako jedyni w Europie utrzymaliśmy wzrost gospodarczy. To oznacza, że przeprowadzone dwadzieścia lat temu reformy zbudowały zdrową gospodarkę" - stwierdził marszałek.

Marszałek przypomniał również, że kraje Unii Europejskiej wchodzą w rok 2010 pod rządami Traktatu Lizbońskiego. Zadeklarował, że Senat będzie brał czynny udział w pracach nad prawem wspólnotowym oraz aktywnie współpracował z parlamentami państw członkowskich. "Bez tych zmian staniemy się parlamentem lokalnym, a nie narodowym" - podkreślił marszałek.

Marszałek B. Borusewicz poinformował, że nowe uprawnienia i możliwości, jakie stwarza parlamentom narodowym Traktat Lizboński zostaną wykorzystane dzięki nowelizacji regulaminu Senatu, zaproponowanej przez Komisję Spraw Unii Europejskiej. Zmiana ta pozwoli włączyć do prac nad prawem unijnym wszystkie komisje branżowe. Z kolei wszystkie nowe uprawnienia Senatu, przewidziane w Traktacie z Lizbony, będą realizowane przez całą izbę. Na przykład uzasadnione zastrzeżenia co do zgodności projektów nowego prawa unijnego z zasadą pomocniczości będą uchwalane na posiedzeniu plenarnym.

Marszałek mówił także o polskiej prezydencji Unii Europejskiej w 2011 r. Powiedział, że Polska opowiada się za jednością Europy i odgrywaniem przez nią roli odpowiadającej jej ambicjom i pozycji gospodarczej. Ocenił też, że budowa zrębów unijnej, wspólnej polityki zagranicznej musi służyć bezpieczeństwu energetycznemu całej Unii. Priorytety polskiego przewodnictwa oraz program wymiaru parlamentarnego polskiej prezydencji będą przedmiotem debaty plenarnej Senatu.

Marszałek B. Borusewicz podziękował ambasadorom za życzliwy stosunek ich krajów do zamieszkujących w nich Polaków, obywateli polskiego pochodzenia i ich organizacji. Nawiązując do sytuacji Polaków na Białorusi, oświadczył, że Polska oczekuje legalizacji Związku Polaków na Białorusi. "Jest to problem związany z brakiem deficytu demokracji w tym kraju" - dodał.

Marszałek podkreślił także, że Senat przywiązuje dużą wagę do budowania dobrych stosunków polsko-rosyjskich. Zadeklarował, iż razem z przewodniczącym rosyjskiej Rady Federacji Siergiejem Mironowem wspiera prace polsko-rosyjskiej grupy ds. trudnych. Przypomniał też, że w ostatnim czasie złożył oficjalną wizytę w Rosji.

Senat bardzo uważnie śledzi też sytuację na Bliskim Wschodzie. Marszałek przypomniał, że w czerwcu wziął udział w roboczej wizycie parlamentarzystów europejskich w Autonomii Palestyńskiej, Strefie Gazy, Izraelu, Jordanii i Egipcie, zorganizowanej przez czeską prezydencję i Parlament Europejski. W ocenie marszałka dyplomacja parlamentarna w wydaniu europejskim powinna być zorientowana na rozwiązywanie problemów globalnych.