Wydarzenia - Senat RP

Wystawa "W kręgu przyjaciół Fryderyka Chopina"

15 grudnia 2010 r. w Senacie marszałek Bogdan Borusewicz otworzył wystawę "W kręgu przyjaciół Fryderyka Chopina", której inicjatorką była śp. senator Janina Fetlińska. Ekspozycja kończy obchody Roku Chopinowskiego w Senacie. Jest wyrazem czci dla pamięci wielkiego kompozytora.

Na wystawie zaprezentowano obrazy, zdjęcia i batiki artystów biorących udział w ogólnopolskich plenerach malarskich, które od 5 lat organizuje Stowarzyszenie Pracy Twórczej w Ciechanowie. Podczas plenerowych spotkań ziemia ciechanowska często gościła artystów, którzy uwieczniali krajobrazy stanowiące twórczą inspirację tego wybitnego kompozytora. Na obrazach artyści utrwalili piękno mazowieckiego krajobrazu: bezkresne pola i łąki, zakola rzek, rosochate wierzby, stare wiatraki, który inspirował również F. Chopina, a także zabytki Mazowsza.