Wydarzenia - Senat RP

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz spotkał się z przewodniczącym Pierwszej Izby Stanów Generalnych Królestwa Niderlandów Rene van der Lindenem

22 października 2009 r. w Gdańsku marszałek Senatu Bogdan Borusewicz spotkał się z przewodniczącym Pierwszej Izby Stanów Generalnych Królestwa Niderlandów Rene van der Lindenem. Politycy rozmawiali m.in. o roli parlamentów narodowych po wejściu w życie Traktatu z Lizbony.

Przewodniczący Pierwszej Izby Stanów Generalnych poinformował o prowadzonych w holenderskiej izbie pracach nad dostosowaniem struktury komisji parlamentarnych do pracy nad dokumentami unijnymi bezpośrednio, a nie wyłącznie poprzez komisję ds. Unii Europejskiej. Przewodniczący zwrócił uwagę, że po wejściu w życie Traktatu Lizbońskiego, Komisja Europejska i Rada UE będą musiały uzyskać zgodę Parlamentu Europejskiego niemal w każdej ważnej sprawie. Z kolei Parlament, zdaniem R. van der Lindena, będzie szukał oparcia w parlamentach narodowych, z którymi współpraca wzmocni jego legitymację.

Marszałek Bogdan Borusewicz powiedział o planowanych przygotowaniach Senatu do funkcjonowania po wejściu w życie Traktatu. Zdaniem marszałka jego przyjęcie nie ulega już wątpliwości. Poinformował, że wzmocnione zostanie zaplecze eksperckie w sprawach unijnych. Dotychczas Senat polegał w tym zakresie na ekspertach komisji ds. UE, podczas gdy komisje branżowe w sprawy unijne się nie angażowały. Marszałek wskazał też na znaczenie przeprowadzania wstępnej selekcji rozpatrywanych dokumentów oraz współpracy z polskimi eurodeputowanymi.

Przewodniczący van der Linden wyjaśnił, że z problematyką wspólnotową ma do czynienia od 1971 roku i jest przekonany, że obecnie w parlamencie nie może to być domena kilku osób, ponieważ nawet najbardziej doświadczeni parlamentarzyści jej nie ogarniają. W związku z tym konieczne jest włączenie w sprawy unijne komisji branżowych, a jedynie bardziej złożone zagadnienia kierowane powinny być do komisji ds. UE. Odpowiadając na pytanie marszałka o obecne zadania komisji ds. UE w Pierwszej Izbie, przewodniczący wskazał na znaczenie specjalnej strony internetowej pozwalającej śledzić wszystko to, co dzieje się w instytucjach europejskich. Komisja utrzymuje ożywione kontakty z partnerami społecznymi, organizuje sympozja we współpracy z 25 ośrodkami akademickimi, co przyczynia się do podnoszenia świadomości unijnej nie tylko wśród studentów, ale i w całych Niderlandach.

Gość interesował się ponadto poparciem społecznym w Polsce dla członkostwa, stosunkiem Polaków do traktatu z Lizbony, wpływem kryzysu finansowego na stosunek do UE, wskaźnikami makroekonomicznymi Polski, w tym zwłaszcza sytuacją w sektorze bankowym, poziomem bezrobocia i jego związkiem z sytuacją polskich imigrantów w innych państwach członkowskich, a także inwestycjami holenderskimi w regionie pomorskim.