Wydarzenia - Senat RP

Wizyta Rumuńsko-Polskiej Parlamentarnej Grupy Przyjaźni

28 września 2010 r. wizytę w Senacie złożyła delegacja Rumuńsko-Polskiej Parlamentarnej Grupy Przyjaźni na czele z posłem Eugenem Constantinem Uricecem. Delegację przyjął Zbigniew Romaszewski, wicemarszałek Senatu.

Wicemarszałek Senatu podkreślił, że takie spotkania i kontakty międzyparlamentarne zbliżają oba kraje. Wraził nadzieję, że relacje polsko-rumuńskie będą coraz lepsze. Dodał, że Polacy pamiętają i są wdzięczni Rumunom za pomoc okazaną naszemu wojsku i ludności cywilnej w 1939 r. W ocenie wicemarszałka Romaszewskiego obecnie ważną kwestią jest zintegrowanie działań krajów Europy Środkowej i Wschodniej w ramach Unii Europejskiej. Jego zdaniem kraje te łączą wspólne doświadczenia komunizmu. Dlatego kraje postkomunistyczne w UE powinny się wspierać. Wicemarszałek dodał, że taka była myśl przewodnia polityki zagranicznej prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który zginął w katastrofie smoleńskiej.

Eugen Constantin Uricec, przewodniczący grupy powiedział, że partnerstwo polsko-rumuńskie w kontekście unijnym jest bardzo ważne i że Rumunia bardzo sobie ceni dobre stosunki z Polską. Podkreślił, że Rumunia liczy na wsparcie Polski w staraniach o przystąpienie Rumunii do strefy Schengen. Wyraził nadzieję, że prezydent Bronisław Komorowski złoży wizytę w październiku w Rumunii. Dodał, że kontakty i spotkania dwustronne polsko-rumuńskie na wszystkich szczeblach służą budowaniu dobrych relacji między obu krajami.

Ghervazen Longher, wiceprzewodniczący Parlamentarnej Grupy Mniejszości Narodowych i prezes polonijnej organizacji "Dom Polski" podziękował za pomoc Senatu niesioną mniejszości polskiej na Bukowinie. Przypomniał, że w ubiegłym roku tragicznie zmarła wicemarszałek Senatu Krystyna Bochenek otwierała polską szkołę w Pojana Mikuli, wybudowaną dzięki dotacjom Senatu RP. W tym roku na początku października w Pojana Mikuli odbędzie się uroczystość nadania tej szkole imienia Krystyny Bochenek.

Politycy w trakcie spotkania rozmawiali ponadto o historii stosunków polsko-rumuńskich, a także o polskim systemie parlamentarnym.