Wydarzenia - Senat RP

Wizyta przewodniczącego Grupy Węgiersko-Polskiej parlamentu węgierskiego

18 marca 2009 roku wicemarszałek Senatu RP Marek Ziółkowski przyjął Gabora Harsa, przewodniczącego Grupy Węgiersko-Polskiej parlamentu węgierskiego wraz z delegacją.

Podczas spotkania podkreślono potrzebę współpracy parlamentarzystów państw Grupy Wyszehradzkiej w ramach Unii Międzyparlamentarnej. Obecnie przewodniczy tej podgrupie Polska, niebawem, w czasie 120 Zgromadzenia Unii Międzyparlamentarnej, które odbędzie się w kwietniu br. w Addis Abebie, przewodnictwo mają przejąć parlamentarzyści węgierscy. Zdaniem rozmówców ściślejsza współpraca państw Europy Środkowej na forum Unii Europejskiej byłaby z pożytkiem dla państw regionu.

Goście z Węgier przedstawili sytuację gospodarczą w swoim kraju. Mówili o przyczynach kryzysu, porównywali stan gospodarki w Polsce i na Węgrzech. Parlamentarzyści węgierscy krytycznie ocenili brak skutecznych reform gospodarczych, a także mało efektywną politykę rolną.

W kwestii euro, goście węgierscy wypowiedzieli się jednoznacznie: chcemy wprowadzić wspólną walutę, pozostaje, jednak wątpliwość jak i kiedy. Analitycy ekonomiczni mają określić terminy do końca września br.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski podziękował Gaborowi Harsowi za jego aktywne działania na rzecz ożywienia kontaktów polsko-węgierskiej.