Wydarzenia - Senat RP

Wicemarszałek Romaszewski przyjął delegację parlamentu węgierskiego

21 października 2009 r. wicemarszałek Senatu Zbigniew Romaszewski przyjął delegację parlamentu Republiki Węgier z wiceprzewodniczącym Sandorem Lezsakiem na czele. Węgierskim deputowanym towarzyszył ambasador Węgier w Polsce Robert Kiss.

Podczas spotkania wicemarszałek Z. Romaszewski podkreślił dobre relacje między obu krajami: "Nie mamy ze sobą problemów, a współpraca odbywa się bez przeszkód. Wynika to ze wspólnego szacunku dla godności ludzkiej, dla wolności. Za te wartości nasze narody gotowe były płacić daninę krwi. Stąd nasza bliskość i zrozumienie". Wicemarszałek przypomniał, że jego działalność społeczna rozpoczęła się w 1956 r. od zbiórki leków na rzecz mieszkańców Budapesztu.

Wicemarszałek Senatu, mówiąc o poczuciu bezpieczeństwa i stabilności, jakie zapewnia nam Unia Europejska, podniósł jednocześnie kwestię dominacji dużych państw we Wspólnocie. Jego zdaniem, tylko bliska współpraca i wspólne stanowisko mogą wzmocnić pozycję mniejszych krajów. Jako przykład podał praktycznie nieograniczone możliwości dotowania przemysłu na obszarze byłej NRD, niepodlegające obowiązującej w UE zasadzie konkurencji. Podkreślił także znaczenie Polsko-Węgierskiej Grupy Parlamentarnej w poznawaniu się i promowaniu wspólnych inicjatyw.

Wiceprzewodniczący S. Lezsak, przypominając o kontaktach opozycji węgierskiej z "Solidarnością", wskazał na podobieństwo doświadczeń i etosu. Wyraził żal, że nie mógł się spotkać w 2007 r. z wicemarszałkiem Z. Romaszewskim na rocznicowym zjeździe założycieli Węgierskiego Forum Demokratycznego. Wiceprzewodniczący węgierskiego parlamentu podkreślił znaczenie regularnych kontaktów międzyrządowych.

Podczas rozmowy poruszono także temat prezydencji w UE Węgier i Polski w 2011 r. Wicemarszałek Z. Romaszewski zwrócił uwagę na potrzebę aktywizacji działań Grupy Wyszehradzkiej w tym czasie.