Wydarzenia - Senat RP

Uroczysta gala I Edycji Konkursu Oskary Sportowe Gminess 2008

25 marca 2009 r. w Senacie odbyła się gala I Edycji Konkursu Oskary Sportowe Gminess 2008.

W uroczystości uczestniczyli reprezentanci samorządów wszystkich szczebli z różnych stron Polski, biorący udział w konkursie, a także przedstawiciele świata polityki, kultury i znani olimpijczycy, dla których upowszechnianie sportu, turystyki i rekreacji jest ważne.

Idea Oskarów Sportowych to promowanie aktywności fizycznej i sportowej oraz turystyki i rekreacji wśród Polaków. Celem konkursu jest uhonorowanie miast, gmin, powiatów i aglomeracji, a także osób i firm zaangażowanych w rozwój fizyczny człowieka oraz całych gminnych społeczności. Organizatorzy zamierzają aktywizować środowiska "małych ojczyzn", prezentować i propagować dokonania samorządów, organizatorów sportu, menadżerów, sportowców i osób fizycznych w sporcie, turystyce i rekreacji.

Do pierwszej edycji konkursu zaproszono gminy wiejskie, miejskie, miasta i aglomeracje, osoby fizyczne, organizacje sportowe, sponsorów, a także wszystkich aktywnych, zafascynowanych sportem, rekreacją i turystyką.

Uroczystość otworzył, sprawujący honorowy patronat nad konkursem, Marek Ziółkowski, wicemarszałek Senatu RP. Podkreślił społeczny wymiar tego przedsięwzięcia i znaczenie pracy na rzecz rozwoju sportu w umacnianiu więzi lokalnych. Konkurs pokazał wielkie zaangażowanie wielu gmin. Galę w Senacie wicemarszałek nazwał świętem aktywności i współpracy. Podziękował i pogratulował wszystkim uczestnikom rywalizacji.

Ceremonię wręczania Sportowych Oskarów poprowadziła znana prezenterka i tenisistka Alicja Resich-Modlińska. Statuetki i dyplomy wręczali laureatom m.in.: Mirosław Drzewiecki - minister sportu i turystyki, Jan Kaczmarek - kompozytor, Andrzej Strzelecki - rektor Akademii Teatralnej, Izabela Dylewska, Aleksandra Socha, Grażyna Rabsztyn - olimpijki, Leszek Blanik, Andrzej Supron - olimpijczycy, Andrzej Smorawiński - rektor AWF w Poznaniu i senator Andrzej Szewiński.

Na konkurs nadesłano ponad 300 zgłoszeń. W każdej kategorii jurorzy wybierali laureata spośród trzech nominacji. Łącznie przyznano 14 Sportowych Oskarów.

Tytuł "Sportowa gmina" zdobył Urząd Gminy w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Oskar Sportowy w kategorii "Najlepszy sportowiec" powędrował do Urzędu Gminy w Mszanie Dolnej - z tej gminy pochodzi Justyna Kowalczyk.

Oskara Sportowego za "Wydarzenie sportowe" przyznano Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kobylnicy - organizatorowi "Wojewódzkiej inauguracji dni olimpijczyka".

Oskara w kategorii "Sport dziecięcy i młodzieżowy" zdobył Urząd Miasta Poznania.

W kategorii "Sport osób niepełnosprawnych" zwyciężył Urząd Miasta Włocławka.

W kategorii "Masowa impreza sportowa" nagrodę przyznano Poznańskim Ośrodkom Sportu i Rekreacji, organizatorom "9. Poznań Maratonu".

W kategorii "Gminny działacz, nauczyciel, trener" zwycięzcą okazał się Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czeladzi, gdzie trenerem jest Wacław Majcherczyk.

Tytuł "Turystyczna gmina" zdobył Czerwonak, Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej "Akwen".

Oskara Sportowego za "Rekreacyjne wydarzenie gminne" przyznano Urzędowi Gminy Męcinka za dolnośląską imprezę rekreacyjno-edukacyjną "Muchowska kosa".

W kategorii "Rekreacja i turystyka osób starszych" zwyciężył Uniwersytet Trzeciego Wieku z Nowego Sącza.

W kategorii "Gminne imprezy sportowe" nagrodę przyznano Poznańskim Ośrodkom Sportu i Rekreacji za przedsięwzięcie "Stadion miejski w Poznaniu".

W kategorii "Gminne inwestycje marzeń" Oskara Sportowego zdobył Urząd Miasta Rybnika za "Koncepcję zagospodarowania terenu rekreacji i sportu w Rybniku".

W kategorii "Gminny inwestor sportowo-turystyczny" nagrodę zdobył Urząd Gminy Gorzyce.

W kategorii "Sponsor gminnego sportu i klubów sportowych" Oskara Sportowego przyznano Urzędowi Gminy w Galewicach, gdzie sponsorem jest Kazimierz Olszowiak.

Nagrody specjalne konkursu Oskary Sportowe Gminess 2008 wręczał wicemarszałek Senatu RP Marek Ziółkowski. Przyznano je "najaktywniejszym z aktywnych" - samorządom, które nadesłały na konkurs najwięcej wniosków. Medale Senatu otrzymały urzędy miasta w Płocku i Śremie, a album Senatu - Urząd Miasta w Głownie. Samorządowcy z Łącka, Mławy, Tarnowa Podgórnego, Ożarowa Mazowieckiego, Lubiewa, Koźmin Wielkopolskich zaś wyróżnieni zostali albumem "Sport rządzi światem" senatora Andrzeja Persona. Nagrody wręczał autor.

Kończąc galę I edycji konkursu, wicemarszałek Marek Ziółkowski jednocześnie otworzył II edycję Konkursu Oskary Sportowe Gminess 2009. Inicjatorem organizowania tego konkursu jest Jacek Kurzyca.